• Odbierz prezent
VEE S.A.: Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, czerwiec 2021 (2021-07-08 17:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-07-08
Skrócona nazwa emitenta
VEE S.A.
Temat
Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, czerwiec 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vee SA ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w czerwcu 2021 r. wskaźnik MPC (Minutes of Processed Conversations), mierzący miesięczną liczbę minut rozmów realizowanych przez hosty głosowe Spółki na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 209 tys. minut. Tym samym w H1 2021 r. średnia MPC dla Spółki wyniosła 198 tys. minut, co oznacza wzrost w relacji do średniej z H1 2020 r. o 36%, a w relacji do średniej z H2 2020 r. o 5%. Średnia dla wskaźnika MPC w Q2 2021 r. wyniosła z kolei 201 tys. minut, co oznacza wzrost MPC w relacji do średniej z Q1 2021 r. o 3 proc.

Zarówno wynik półroczny, jak i kwartalny są rekordowe w historii Spółki. Spółka zaznacza przy tym, że czerwcowy wskaźnik MPC został zrealizowany dzięki m.in. wzrostowi wolumenów procesowanych minut (od 1 do 90 proc.) z trwających projektów dla m.in. firm z branż: finansowej, medycznej i bankowej.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a wzmożone zainteresowanie technologią i usługami Spółki w pewnym stopniu związane jest z trwałym wpływem COVID-19 na działalność call center i contact center w Polsce. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy hostów głosowych realizowane zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC (proof of concept), co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z hostem spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności Spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15% (w górę lub w dół) od raportowanego wskaźnika MPC.

W 2020 r. sprzedaż minut (wyrażona wskaźnikiem MPC) odpowiadała za średnio 74 proc. całkowitych miesięcznych przychodów Spółki. Ponadto, Spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka nie podaje (z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych) wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-08Dawid WójcickiPrezes ZarząduDawid Wójcicki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk