• Odbierz prezent
VABUN S.A.: Rozwiązanie listu intencyjnego w zakresie planowanego połączenia z innym podmiotem (2021-03-05 20:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
VABUN S.A.
Temat
Rozwiązanie listu intencyjnego w zakresie planowanego połączenia z innym podmiotem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 5 marca 2021 r. miało miejsce zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania listu intencyjnego zawartego w celu przeprowadzenia wstępnych negocjacji i analiz warunkujących możliwość potencjalnego połączenia Emitenta z Yellow Boson S.A. z siedzibą w Poznaniu. O zawarciu listu intencyjnego w powyższym zakresie Spółka informowała w treści raportu bieżącego ESPI nr 7/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.

Ze względu nie rozbieżność interesów stron i brak możliwości podpisania term sheet oraz przeprowadzenia procesu połączenia, strony zgodnie postanowiły odstąpić od dalszych negocjacji i rozwiązać list intencyjny.

W związku z rozwiązaniem listu intencyjnego Spółka zamierza kontynuować realizowany wcześniej przegląd opcji strategicznych aktywnie poszukując partnera, z którym mogłaby podjąć negocjacje w zakresie możliwego połączenia. Szczegóły dotyczące dotychczas zrealizowanych działań Emitenta w ramach przeglądu opcji strategicznych znajdują się w raportach bieżących ESPI nr 14/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. oraz ESPI nr 6/2021 z dnia 19 lutego 2021 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne jej znaczenie dla oceny perspektyw rozwoju, przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ publikowanej informacji na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)VABUN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VABUN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-023Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chopina41/2
(ulica)(numer)
+48 (22) 350 70 98+48 (22) 350 70 13
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9522137211361597490
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05
Łukasz Górski
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk