• Odbierz prezent
VABUN S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z Cosma Cannabis Sp. z o.o. (2021-03-23 23:46)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
VABUN S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego z Cosma Cannabis Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o obustronnym podpisaniu z Cosma Cannabis Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (dalej: "CC") listu intencyjnego, rozpoczynającego proces negocjacji w sprawie połączenia spółek przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 ust.1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku CC (spółka przejmowana) na Spółkę (spółka przejmująca), w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom CC akcji Spółki.

Podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu procesu połączenia jest przekonanie Zarządów spółek, że po połączeniu powstanie podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej w bardzo dynamicznie rozwijającej się branży zarówno konopi włóknistych jak i medycznych. Nowy podmiot wykorzysta efekty synergii wynikające między innymi z wzajemnego uzupełnienia potencjału spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działalności oraz redukcji kosztów.

Strony ustaliły, iż do dnia 20 kwietnia 2021 r. zawarte zostanie między nimi porozumienie w sprawie ustalenia podstawowych warunków Transakcji (Term Sheet).

Ponadto ustalono, że strony będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia połączenia do chwili przygotowania wycen poszczególnych przedsiębiorstw, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Zarząd wskazuje, iż podpisanie listu intencyjnego z CC jest realizacją podjętej przez Zarząd decyzji w sprawie wyboru opcji strategicznej, polegającej na sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez wydzielenie ze struktur zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 51[1] Kodeksu cywilnego i jej sprzedaży na rzecz podmiotu trzeciego powiązanego lub nie powiązanego ze Spółką, a następnie połączeniu Spółki z innym podmiotem działającym w innej, bardziej perspektywicznej branży, o czym informowano w raporcie ESPI nr 6/2021 z dnia 19 lutego 2021 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)VABUN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VABUN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-023Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chopina41/2
(ulica)(numer)
+48 (22) 350 70 98+48 (22) 350 70 13
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9522137211361597490
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Łukasz GórskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk