• Odbierz prezent
VABUN S.A.: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie połączenia Vabun z Yellow Boson (2021-02-25 21:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
VABUN S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie połączenia Vabun z Yellow Boson
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: Vabun) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Yellow Boson S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Yellow Boson) list intencyjny (dalej: List Intencyjny), na podstawie którego Strony postanawiają podjąć negocjacje w sprawie połączenia Vabun z Yellow Boson (zwane dalej łącznie: Strony lub Spółki). Planowany sposób połączenia to połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 §1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Yellow Boson (spółka przejmowana) na Vabun (spółka przejmująca), w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom Yellow Boson akcji Vabun. Powstała po połączeniu spółka będzie działać pod nową firmą, ustaloną przez Strony w porozumieniu w sprawie podstawowych warunków transakcji (dalej: Term Sheet ). Połączenie Spółek nastąpi po ustaleniu parytetu wymiany akcji i pod warunkiem wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Vabun oraz Walne Zgromadzenie Yellow Boson.

Podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu procesu połączenia jest przekonanie Zarządów Spółek, że po połączeniu powstanie podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży Odnawialnych Źródeł Energii. Nowy podmiot wykorzysta efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału Spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności.

Podpisanie Listu Intencyjnego otwiera proces due diligence Spółek oraz prace nad przygotowaniem Term Sheet. Strony ustalą warunki transakcji, spisane w Term Sheet do dnia 15 marca 2021 roku. Strony ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia połączenia do chwili przygotowania wycen poszczególnych przedsiębiorstw (due diligence), jednak nie później niż do dnia 31 maja 2021 roku. Strony postanowiły, iż w razie ewentualnych sporów wynikłych w wyniku realizacji postanowień niniejszego Listu Intencyjnego, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.

Zarząd Vabun wskazuje, iż Yellow Boson jest przedsiębiorstwem działającym w sferze odnawialnych źródeł energii. Yellow Boson realizuje projekty zarówno dla gospodarstw domowych jak również przedsiębiorstw. Głównymi obszarami działalności są Polska i Hiszpania.

Ponadto Zarząd Vabun wskazuje, iż podpisanie Listu Intencyjnego jest realizacją podjętej przez Zarząd decyzji w sprawie wyboru opcji strategicznej, polegającej na sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Vabun poprzez wydzielenie ze struktur zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 51[1] Kodeksu cywilnego i jej sprzedaży na rzecz podmiotu trzeciego powiązanego lub nie powiązanego z Vabun, a następnie połączeniu Vabun z innym podmiotem działającym w innej, bardziej perspektywicznej branży, o czym informowano w drodze raportu ESPI nr 6/2021 z dn. 19 lutego 2021 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)VABUN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VABUN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-023Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chopina41/2
(ulica)(numer)
+48 (22) 350 70 98+48 (22) 350 70 13
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9522137211361597490
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25
Łukasz Górski
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk