• Odbierz prezent
Uwarunkowania makroekonomiczne rynku nieruchomości w Polsce – wzrost PKB 2023 będzie niższy
fot. freepik.com

Wzrost PKB w 3q22 obniżył się do 3,6% r/r (z 5,8% r/r w 2q22), głównie za sprawą wyraźnego spowolnienia popytu krajowego. Osłabienie dotyczy zarówno popytu konsumpcyjnego (wzrost o 0,9% r/r w 3q22), jak i inwestycyjnego (+2,0% r/r w 3q22). Wyhamowanie wzrostu popytu konsumpcyjnego odzwierciedla negatywny wpływ inflacji na dochody realne gospodarstw domowych oraz skutki wzrostu stóp procentowych. Mocnym punktem w strukturze PKB pozostaje eksport – to efekt napływu nowych inwestycji zagranicznych do Polski, a także słabego złotego, który wspiera konkurencyjność cenową eksportu.

 

 

Dynamika PKB w 2023 będzie ujemna, co w największym stopniu wynikać będzie z ograniczenia popytu ze strony sektora konsumenckiego. Gospodarstwa domowe, zwłaszcza na początku roku, będą się mierzyć z dalszym spadkiem realnych dochodów. Co istotne, spowolnienie gospodarcze nie wywoła silnego wzrostu bezrobocia. Jednocześnie, przy wciąż dużej liczbie wakatów, osoby tracące pracę powinny być w stanie relatywnie szybko znaleźć alternatywne zatrudnienie (chociaż pewnie na mniej atrakcyjnych warunkach). Hibernacja zatrudnienia powinna umożliwić stosunkowo szybką poprawę sytuacji finansowej gospodarstw domowych w dalszej części roku, wraz ze spadkiem inflacji. To, w połączeniu z oczekiwanym rozpoczęciem obniżek stóp procentowych, powinno ponownie wzmocnić skłonność gospodarstw domowych do podejmowania istotnych wydatków, w tym inwestycji na rynku mieszkaniowym.

 

Główne banki centralne na świecie walczą z inflacją nawet kosztem recesji

Główne banki centralne są zdeterminowane, aby walczyć z inflacją, nawet kosztem recesji. W naszej ocenie w USA opóźniona reakcja gospodarki na zacieśnienie monetarne, w połączeniu z rozpoczęciem trendu dezinflacyjnego sprawi, że cykl podwyżek stóp nie przedłuży się znacząco na 2023, a przy „dobrych wiatrach” może się zakończyć w grudniu br. Stopa Fed zatrzymałaby się wtedy w pobliżu 5%. W strefie euro inflacja ustanawia kolejne rekordy, ale aktywność w sferze realnej zmniejsza się. EBC zapowiada, że będzie w krótkim terminie kontynuował zdecydowane podwyżki stóp procentowych. Podtrzymujemy ocenę, że na początku 2023 bolesne konsekwencje kryzysu energetycznego zmuszą EBC do zwrócenia większej uwagi na realną gospodarkę i do zakończenia cyklu podwyżek stóp na poziomie 2,75%. Ryzykiem dla tego scenariusza jest ponowny wzrost cen surowców energetycznych. Gdyby on nastąpił, to EBC mógłby być zmuszony do dalszych podwyżek stóp procentowych.

 

Zakładamy, że NBP zakończył cykl podwyżek stóp procentowych

RPP wg nas zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych NBP ze stopą referencyjną na poziomie 6,75%. Istotne pogorszenie koniunktury w połączeniu ze spadkiem inflacji pod koniec 2023 otworzą przestrzeń do pierwszych obniżek stóp w 2h23.

Uwarunkowania makroekonomiczne rynku nieruchomości w Polsce – wzrost PKB 2023 będzie niższy - 1

 

 

 

***Materiał pochodzi z raportu PKO BP: “Rynek Inwestycyjny Analizy Nieruchomości”, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz raport


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. 
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk