• Odbierz prezent
bank anglii

Najważniejszym wydarzeniem dla rynków w czwartek będzie decyzja MPC (organ odpowiedzialny za kształtowanie polityki pieniężnej Banku Anglii) w sprawie stóp procentowych. Majowe posiedzenie decyzyjne obarczone jest sporą dawką niepewności, która może przełożyć się na dużą zmienność par z GBP po ogłoszeniu decyzji. Czego możemy się spodziewać?

 

Ostatnie posiedzenie MPC (z marca) podniosło zmienność na parach z funtem. Pomimo dość neutralnego charakteru oświadczenia do decyzji o braku podwyżki stóp procentowych, zaskoczeniem okazały się 2 głosy za takim ruchem. Wskazały one, że decydenci faktycznie są nastawieni na dalsze podwyżki stóp. Jak na razie obecny ‘cykl’ zacieśniania polityki pieniężnej składa się z tylko jednej podwyżki, dokonanej w ubiegłym roku. Jeszcze niedawno wydawało się, że kolejną zobaczymy właśnie w maju. Teraz taki scenariusz jest już bardzo mało prawdopodobny. Pod koniec marca majowa podwyżka stóp wyceniana była przez rynki na ok. 90%, a na początku maja już tylko na 10%. Ten spadek oczekiwań sprawił, że od połowy kwietnia funt wyraźnie się osłabiał.

Obecnie rynki nie wyceniają w pełni żadnej podwyżki stóp w tym roku, choć dla sierpnia i września prawdopodobieństwo kształtuje się powyżej 50% - odpowiednio na poziomach 60% i 70%. Szansa na podwyżkę w listopadzie lub grudniu to już 90%. Ekonomiści również uważają, że decydenci wstrzymają się z podwyżką przynajmniej do sierpnia. W przypadku dzisiejszego posiedzenia prognozują przegłosowanie braku podwyżki stosunkiem głosów 7-2. Potencjalna dwójka, która może się tu wyłamać to Ian McCafferty i Michael Saunders. To właśnie oni zagłosowali za podwyżką stóp w marcu i później również podkreślali potrzebę podnoszenia stóp.

Drastyczny spadek oczekiwań co do majowej podwyżki stóp jest związany głównie z jednym czynnikiem – sytuacją gospodarczą. To właśnie ona osłabiła oczekiwania rynków i ekonomistów i zapewne również nastawienie decydentów.

 

Fatalne odczyty z gospodarki

Od marca publikacje kluczowych wskaźników makroekonomicznych praktycznie za każdym razem rozczarowywały, co systematycznie osłabiało oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych. Szczególnie duży wpływ miało tutaj spowolnienie wzrostu gospodarczego w I kwartale, które sprawiło, że gospodarka brytyjska rozwija się najwolniej od 5 lat. Duże znaczenie miał również spadek inflacji, która pomimo tego, że wciąż utrzymuje się powyżej poziomu celu inflacyjnego Banku Anglii, to w ostatnim czasie zbliża się do niego, co zmniejsza presję na decydentach, by ci schładzali i tak już słabo rozwijającą się gospodarkę. Co więcej, presji inflacyjnej nie widać ze strony coraz ciaśniejszego rynku pracy, gdyż tempo wzrostu wynagrodzeń rozczarowuje. Coraz gorzej sytuację gospodarczą oceniają przedsiębiorcy, zarówno z sektora usług, jak i z sektora produkcyjnego.

Najważniejsze publikacje makroekonomiczne od czasu ostatniego posiedzenia MPC:

  • PKB Wielkiej Brytanii wzrosło w I kwartale o 0,1% k/k (prognoza: 0,3% k/k), a w ujęciu rok do roku o 1,2% (prognoza: 1,4% r/r)
  • Inflacja konsumentów spadła w marcu z 2,7% do 2,5% (prognoza: 2,7%), a inflacja bazowa z 2,4% do 2,3% (prognoza: 2,5%)
  • Bezrobocie spadło w lutym z 4,3% do 4,2% (prognoza: 4,3%), ale wynagrodzenia (z uwzględnieniem premii) rosły tylko o 2,8% r/r (prognoza: 3,0% r/r)
  • Sprzedaż detaliczna spadła w marcu o 1,2% m/m (prognoza: -0,5% m/m)
  • Produkcja przemysłowa wzrosła w lutym o 0,1% m/m (prognoza: 0,4% m/m)
  • Indeks PMI dla przemysłu spadł w marcu z 55,0 do 54,9 (rewizja z 55,1; prognoza: 54,8), a w kwietniu do 53,9 (prognoza: 54,9)
  • Indeks PMI dla usług spadł w marcu z 54,5 do 51,7 (prognoza: 53,9), a w kwietniu wzrósł do 52,8 (prognoza: 53,5)

 

Na co zareaguje funt?

Z racji tego, że oczekiwania co do podwyżki stóp przeniosły się na III kwartał 2018 roku, to istotne dla reakcji kursu GBP mogą okazać się odniesienia w oświadczeniu MPC do średnioterminowych perspektyw gospodarki i polityki pieniężnej. Ekonomiści nie spodziewają się, by decydenci zasygnalizowali podwyżkę stóp w najbliższych miesiącach. Ich zdaniem będą oni tonować nastroje, wskazując, że potencjalna podwyżka będzie uzależniona od danych z gospodarki. Ważny dla funta może okazać się również rozkład głosów. W tym kontekście można rozważać raczej negatywne zaskoczenie. Scenariuszem bazowym są 2 głosy za podwyżką. Rozczarowujące dane z gospodarki nie pozwalają liczyć na to, że do grona gołębi dołączą nowi członkowie. Nie należy jednak wykluczyć, że ktoś z dwójki McCafferty-Saunders (albo nawet obaj) cofną chwilowo swoje poparcie dla podwyżki, na co funt zareagowałby negatywnie.

Kolejny istotny dla funta czynnik to nowe prognozy makroekonomiczne. Dziś obok decyzji w sprawie stóp opublikowany zostanie raport o inflacji. Można spodziewać się, że gorsza dyspozycja gospodarki na początku roku wymusi korektę prognoz dla gospodarki. Jej skala może wpłynąć na notowania funta. Ostatecznie zmienność na parach z GBP może podnieść także Mark Carney. Po posiedzeniu MPC odbędzie się bowiem konferencja prasowa. Szef Banku Anglii będzie mógł podczas niej bardziej szczegółowo opisać czynniki, które wpłynęły na podjętą decyzję, a także odpowie na pytania dziennikarzy. Wśród nich możemy spodziewać się takich, które dotyczyć będą przyszłych ruchów ze strony BoE.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk