• Odbierz prezent
Uwaga na zmienność kursu GBP! Co zrobi dziś Bank Anglii?

Notowania funta brytyjskiego mogą być dziś bardzo zmienne ze względu na to, że brytyjska waluta będzie miała do zdyskontowania decyzje podjęte przez przedstawicieli Banku Anglii. Rynki i ekonomiści liczą na jastrzębią postawę ze strony decydentów, choć nie spodziewają się zmian w nastawieniu polityki pieniężnej.

 

Ostatnie posiedzenie MPC (Monetary Policy Committee – organ BoE odpowiadający za kształtowanie polityki pieniężnej) odbyło się w połowie grudnia. Wtedy nie zdecydowano się na dokonanie żadnych zmian w nastawieniu polityki pieniężnej. W listopadzie z kolei dokonano pierwszej od ponad dekady podwyżki stóp procentowych w Wielkiej Brytanii, co rozpaliło nadzieje rynków na kolejne podwyżki w 2018 roku. Raczej nie ma co jednak liczyć, że do takich ruchów dojdzie już na początku roku, a realnym scenariuszem wydaje się drugi lub trzeci kwartał.

Jeszcze na początku miesiąca oczekiwania wskazywały, że do podwyżki mogłoby dojść w maju lub czerwcu (50%), a z większym prawdopodobieństwem dopiero w sierpniu (80%). Tuż przed posiedzeniem MPC wzrosły jednak do 60% dla maja i 90% dla sierpnia. Ekonomiści ankietowany przez Bloomberga wskazują na maj. Taki scenariusz przewiduje 13 z 32 ankietowanych. Kolejnych 10 wskazuje na okres sierpień-listopad, a 9 uważa, że w tym roku Bank Anglii nie podniesie stóp.

Kluczowym czynnikiem, który ukształtuje oczekiwania na najbliższe miesiące będzie jednak dzisiejszy komunikat Banku Anglii i najnowsze prognozy makroekonomiczne.

 

Dane z gospodarki

Ostatnie publikacje makroekonomiczne miały w zasadzie dość neutralny charakter. Poziom inflacji nieznacznie spadł, ale wciąż utrzymuje się zdecydowanie powyżej poziomu celu inflacyjnego Banku Anglii (2,0%) – dotyczy to zarówno ogólnego wskaźnika, jak i wskaźnika inflacji bazowej. Dane na temat wzrostu PKB okazały się nieznacznie lepsze od prognoz, a dane z rynku pracy należy uznać za solidne. Rozczarowały za to drugorzędne wskaźniki, takie jak sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, czy indeksy PMI. Mimo wszystko, ekonomiści wskazują, że w najnowszym Raporcie o Inflacji Bank Anglii podniesie prognozy dla wzrostu gospodarczego w tym roku, co może odbić się pozytywnie na oczekiwaniach co do podwyżek stóp procentowych. Wszystko zależeć będzie od tego jakie komentarze będą towarzyszyć poprawie prognoz.

Najważniejsze publikacje makroekonomiczne od czasu ostatniego posiedzenia MPC.

  • Inflacja w grudniu spadła z 3,1% do 3,0% (zgodnie z prognozą), a inflacja bazowa z 2,7% do 2,5% (prognoza: 2,6%)
  • PKB Wielkiej Brytanii wzrosło w IV kwartale o 0,5% w porównaniu do poprzedniego kwartału (prognoza: 0,4%) i 1,5% w ujęciu rok do roku (prognoza: 1,4% r/r)
  • Dane z rynku pracy – stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 4,3% (zgodnie z prognozą), a wynagrodzenia (z uwzględnieniem premii) rosły w tempie 2,5% r/r (zgodnie z prognozą)
  • Produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie o 0,4% w ujęciu miesiąc do miesiąca (zgodnie z prognozą) i o 2,5% w ujęciu rok do roku (prognoza: 1,8% r/r)
  • Sprzedaż detaliczna spadła w grudniu o 1,5% w ujęciu miesiąc do miesiąca (prognoza: -0,6%), a w ujęciu rok do roku wzrosła o 1,4% (prognoza: 3,0%)
  • Wartość indeksu PMI dla usług spadła z 54,2 do 53,0 (prognoza: 54,1), a indeksu PMI dla przemysłu z 56,2 do 55,3 (prognoza: 56,5)

 

Na co zareaguje funt?

Sama decyzja w sprawie stóp procentowych będzie miała dziś charakter drugorzędny, jako że zmiana poziomu stóp procentowych nie jest oczekiwana. Ekonomiści prognozują, że utrzymanie obecnego poziomu stóp procentowych zostanie przegłosowane stosunkiem 9:0. To tutaj ewentualnie może dojść do jakiegoś zaskoczenia, gdyż pojedyncze głosy za podwyżką stanowiłyby istotny sygnał zbliżającego się ruchu ze strony decydentów, co wpłynęłoby pozytywnie na funta. Potencjalnymi głosami za podwyżką może być ktoś z dwójki (lub obaj panowie): Ian McCafferty i Michael Saunders. W ubiegłym roku to właśnie ta dwójka przez długi czas próbowała forsować podwyżki stóp i można się spodziewać, że podobnie będzie również w tym roku.

Kluczowe informacje powinny być mimo wszystko zawarte w oświadczeniu do decyzji i to charakter tego komunikatu może najmocniej zaważyć na reakcji rynku walutowego. W grudniu decydenci zasygnalizowali w oświadczeniu, że istnieje potrzeba dalszych podwyżek stóp procentowych w najbliższych latach, ale mają one być stopniowe i ograniczone. Teraz decydenci mogą być bardziej konkretni, na co liczą rynki. Z pewnością nie wskażą jednak miesiąca, w którym podwyżka stóp procentowych byłaby możliwa.

Do decyzji podjętych przez MPC odniesie się oczywiście Mark Carney podczas konferencji prasowej po posiedzeniu. Jego słowa mogą wpływać na kurs funta, gdyż szef Banku Anglii będzie miał okazję w większych szczegółach opisać kwestie poruszone na posiedzeniu i być może poda więcej informacji dotyczących planów BoE na 2018 rok.

 

Analiza danych na temat oczekiwanej zmienności kursów walutowych (na rynku opcji) wskazuje, że najsilniejszych ruchów, w przypadku par z funtem brytyjskim, można spodziewać się po parach z jenem japońskim (GBP/JPY) i dolarem amerykańskim (GBP/USD).


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk