• Odbierz prezent
decyzja ebc

Przed nami niezwykle ważne popołudnie dla euro. Notowania tej waluty mogą być dziś bardzo zmienne ze względu na decyzje Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego w sprawie polityki pieniężnej. Najwięcej ‘zamieszania’ na rynki może jak zwykle wprowadzić szef EBC – Mario Draghi.

 

Obecnie polityka pieniężna EBC pozostaje mocno akomodacyjna, co jednak nie wpływa negatywnie na euro, m.in. ze względu na rosnące oczekiwania co do odwrócenia jej kierunku. Już od początku 2018 roku bank centralny jest mniej aktywny na rynku obligacji, dokonując miesięcznych zakupów na wtórnym rynku na poziomie 30 mld euro (wobec 60 mld euro w ubiegłym roku). Taki poziom skupu ma zostać utrzymany do końca września, a później program może zostać zakończony lub przedłużony (np. z mniejszym poziomem skupu). Czy coś w tej kwestii może wyjaśnić się już dziś?

 

Decyzję Rady Prezesów poznamy dziś o godzinie 13:45. Na zmiany parametrów polityki pieniężnej EBC nie ma co obecnie liczyć, ale rynek walutowy będzie się bacznie przyglądał treści oświadczenia do decyzji i zawartego w nim tzw. ‘Forward Guidence’. Na reakcję euro wpływ mogą mieć nawet najmniejsze zmiany i dodanie lub usunięcie nawet kilku słów. Eksperci prognozują jednak, że jeszcze w styczniu EBC utrzyma mocno gołębie nastawienie, a źródła Reutersa podawały, że mało prawdopodobne jest, by EBC zrezygnował z deklaracji utrzymania programu skupu aktywów do czasu osiągnięcia celu inflacyjnego.

W ramach Forward Guidence wciąż utrzymywane jest asymetryczne podejście do ryzyk związanych ze zmianami w nastawieniu polityki pieniężnej. Decydenci sygnalizują możliwość zwiększenia stymulacji w przypadku gorszej sytuacji gospodarczej od oczekiwanej, ale nie wskazują na możliwość zmniejszenia jej w sytuacji odwrotnej. Jeśli ta asymetria znikłaby z treści oświadczenia, to byłby to sygnał odchodzenia od gołębiego podejścia po polityki pieniężnej. Z tego względu wydaje się, że jest to mało możliwy ruch już na początku roku. Zwłaszcza, że część decydentów ponownie zwraca obecnie uwagę na mocne euro, które zmniejsza presję inflacyjną ze strony dóbr importowanych i może opóźnić wyraźne zacieśnianie polityki pieniężnej przez EBC.

Ekonomiści wskazują, że wyraźnego odejścia od gołębiej postawy możemy spodziewać się w połowie roku. W ankiecie Bloomberga niemal połowa z nich wskazywała, że do czerwca decydenci z EBC zasygnalizują zakończenie programu QE po wrześniu.

 

Niewystarczająco dobre dane makroekonomiczne

Od ostatniego posiedzenia decyzyjnego publikacje makroekonomiczne miały głównie charakter pozytywny dla euro. Większość kluczowych odczytów zaskakiwała na plus. Nie można tego jednak powiedzieć o kluczowym odczycie, czyli danych o inflacji. W grudniu ogólny poziom inflacji nieznacznie spadł, co nie było dla ekonomistów zaskoczeniem. Ci spodziewali się jednak wzrostu inflacji bazowej, a ten nie nastąpił. Wskaźniki inflacji wciąż utrzymują się dość wyraźnie poniżej celu EBC, zakładającego utrzymanie dynamiki cen poniżej, ale blisko poziomu 2,0%.

Kluczowe publikacje makroekonomiczne od czasu ostatniego posiedzenia Rady Prezesów EBC:

 • Inflacja spadła w grudniu z 1,5% do 1,4% (zgodnie z prognozą), a inflacja bazowa utrzymała się na poziomie 0,9% (prognoza: 1,0%)
 • Stopa bezrobocia w strefie euro spadła z 8,8% do 8,7% (zgodnie z prognozą)
 • Sprzedaż detaliczna wzrosła w listopadzie o 1,5% w ujęciu miesiąc do miesiąca (prognoza: 1,4% m/m) i 2,8% w ujęciu rok do roku (prognoza: 2,2% r/r)
 • Produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie o 1,0% w ujęciu miesiąc do miesiąca (prognoza: 0,8% m/m) i 3,2% w ujęciu rok do roku (prognoza: 3,0% r/r)
 • Indeks PMI dla sektora usługowego wzrósł w grudniu z 56,2 do 56,6, a w styczniu do 57,6 wstępny odczyt), przy prognozie na poziomie 56,5. Indeks PMI dla sektora przemysłowego wzrósł w grudniu z 60,1 o 60,6, a w styczniu spadł do 59,6 (wstępny odczyt), przy prognozie na poziomie 60,4.
 • Indeks nastrojów ekonomicznych w strefie euro (wg ZEW) wzrósł w styczniu z 29,0 do 31,8 (prognoza: 29,7)

 

Konferencja prasowa kluczowym punktem

Najwięcej zmienności rynkom może dostarczyć jak zwykle Mario Draghi, który będzie przemawiał podczas konferencji prasowej, zaplanowanej na godzinę 14:30. Szef EBC opisze bardziej szczegółowo decyzje podjęte podczas posiedzenia, a później będzie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Może być pytany szczególnie o kwestie dotyczące losu programu QE po planowanym zakończeniu we wrześniu, a także tego w jakim czasie po jego zakończeniu możemy spodziewać się podwyżek stóp procentowych (ekonomiści prognozują je na połowę 2019 roku).

Z racji tego, że zmiany parametrów polityki pieniężnej są dziś praktycznie wykluczone i nie oczekuje się również zmian w ramach Forward Guidence, po raz kolejny konferencja prasowa EBC będzie kluczowym punktem dnia dla euro. Eksperci uważają, że szef EBC zachowa dziś swoją gołębią retorykę, do której przyzwyczaił już rynki.

 

Oczekiwana zmienność

Znaczenie dzisiejszych wydarzeń dla euro obrazuje idealnie rynek opcji. Dane na temat oczekiwanej zmienności wskazują, że powinna ona być zdecydowanie podwyższona. Oczekiwane poziomy zmienności dla podstawowych par z euro kształtują się następująco:

 • EUR/CAD – 1,34%
 • EUR/USD – 1,24%
 • EUR/JPY – 1,17%
 • EUR/GBP – 1,01%
 • EUR/AUD – 0,79%
 • EUR/CHF – 0,65%

Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk