• Odbierz prezent
Notowania Synthos pogorszyły się po informacji o możliwości trwałej utraty wartości aktywów Spółki
Z artykułu dowiesz się:

- O teście na utratę wartości aktywów Synthos
- jak przedstawiają się notowania Synthos na GPW
- jakie mogą być skutki testu na utratę wartości aktywów

Kurs akcji Synthos mocno spada, po tym jak spółka opublikowała raport dotyczący wystąpienia przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości części zagranicznych aktywów Spółki. Kurs akcji szybko zareagował mocnym spadkiem wartości.

 

O czym poinformował Synthos?

Synthos S.A. opublikował raport 17/2017, w którym poinformował „iż w wyniku przeglądu istotnych założeń dla efektów działalności w obszarze aktywów Spółki nabytych w 2016 roku od Grupy INEOS, należy wskazać na istnienie ryzyka utraty wartości tych aktywów”.

W związku z powyższym, w terminie do 11 sierpnia, Spółka przeprowadzi testy na utratę wartości aktywów, a o ich wynikach poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

 

Notowania Synthos

Na informację o możliwej utracie wartości aktywów, kurs akcji Spółki zareagował bardzo wyraźnym spadkiem.

Kurs akcji Synthos 04-08-2017

 

Około godziny 13:00 kurs akcji Spółki na GPW był o 4,7% niższy niż podczas wczorajszego zamknięcia.

 

Czym jest test na utratę wartości aktywów?

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, jednostki gospodarcze wykonują testy na utratę wartości aktywów. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że posiadane przez Spółkę aktywa nie przyniosą jej w przyszłości oczekiwanych korzyści ekonomicznych, a przeprowadzony test wykaże, że nastąpiła utrata wartości aktywów,  to dokonuje się odpisów aktualizacyjnych z tytułu trwałej utraty wartości aktywów. Odpis ten ma negatywny wpływ na wyniki finansowe jednostki.

Dlatego też, informacja, którą podał Synthos, mówi w gruncie rzeczy inwestorom, że istnieje ryzyko pogorszenia wyników finansowych, w związku z faktem, że posiadane aktywa nie przyniosą w przyszłości zakładanych korzyści ekonomicznych. Ryzyko to, jak widać nie służy kursowi akcji Synthos, który zareagował na nie mocnym spadkiem.

 

(źródło grafiki głównej: pixabay.com)


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk