• Odbierz prezent
Usługi w Stanach Zjednoczonych- poznaliśmy wskaźniki ISM i PMI

Poznaliśmy najnowsze dane z amerykańskiej gospodarki za wrzesień:

Wskaźnik PMI dla usług: 54,6 (prognoza: 54,6; poprzedni: 55,0)

Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit: 54,3 (prognoza: 54,4; poprzedni: 54,6)

Wskaźnik ISM dla usług: 57,8 (prognoza: 56,3; poprzedni: 56,9)

Indeks ISM dla usług dotyczący zatrudnienia: 51,8 (poprzedni: 47,9)

Indeks ISM dla usług dotyczący działalności gospodarczej: 63,0 (prognoza: 61,0; poprzedni: 62,4)

Indeks ISM dla usług dotyczący nowych zamówień: 61,5 (poprzedni: 56,8)

Indeks ISM dla usług dotyczący cen: 59,0 (poprzedni: 64,2)

Co to jest wskaźnik ISM?

ISM jest to wskaźnik publikowany przez Institute for Supply Management (Instytut Zarządzania Podażą) już 1 dnia roboczego nowego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Dzięki temu pokazuje on bieżącą sytuację w gospodarce. Tworzony jest na bazie ankiety wysyłanej do 370 menadżerów, przedsiębiorstw z różnych branż. Mają oni za zadanie udzielić odpowiedzi zaznaczając „tak” lub „nie”. Pytania dotyczą pięciu kategorii: nowe zamówienia, produkcja, zatrudnienie, dostawy i zapasy. Z otrzymanych danych powstają osobne indeksy cząstkowe dla każdej z nich. Poszczególne indeksy mają taki sam wpływ na ostateczny wynik wskaźnika. Wagi poszczególnych kategorii wynoszą po 20%.  Następnie z nich powstają: ISM dla usług oraz ISM dla przemysłu. Wynik na poziomie 50 jest wartością neutralną. Odczyt niższy wskazuje na spowolnienie gospodarcze, natomiast wyższy świadczy o rozwoju.

Wskaźnik ISM dla usług Stanów Zjednoczonych w przeszłości

Najgorszy wynik indeksu ISM dla usług w Stanach Zjednoczonych zanotowany był 3 grudnia 2009 roku i wyniósł 37,3. W trakcie pandemii koronawirusa, analitycy prognozowali spadek wartości wskaźnika ISM dla usług w Stanach Zjednoczonych nawet do poziomu 36,8 jednak rynek został pozytywnie zaskoczony. Okazało się, że pomimo globalnej pandemii koronawirusa, udało się uzyskać najniższą wartość wynoszącą 41,8. Bardzo szybki był również „powrót do normalności”, ponieważ poprzedni odczyt z 3 września wyniósł 56,9, natomiast miesiąc wcześniej było to aż 58,1.

Wykres: Wskaźnik ISM dla usług w USA (od 1997 roku) 

Wykres: Wskaźnik ISM dla usług w USA (od 1997 roku)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

USA- indeksy ISM i PMI dla przemysłu

Australia- sprzedaż detaliczna

Strefa Euro- wskaźniki inflacyjne CPI i HICP

USA- stopa bezrobocia

Wskaźniki PMI najważniejszych gospodarek europejskich


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk