• Odbierz prezent
USA: rynek pracy oraz bilans handlowy. Czy poprawia się sytuacja w najpotężniejszej gospodarce świata?

Zza oceanu napłynął do nas pakiet ważnych danych z gospodarki Stanów Zjednoczonych:

Zadeklarowani wstępni bezrobotni: 1,877 mln (prognoza: 1,800 mln, poprzednio: 2,123 mln)

4-tyg. Średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek: 2.284,00 tys. (poprzednio: 2.608,00 tys.)

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 21,487 mln (prognoza: 20,050 mln; poprzednio: 21,052 mln)

Bilans handlowy: -49,40 mld (prognoza: -49,00 mld; poprzednio: -44,40 mld)

Eksport: 151,28 mld (poprzednio: 187,80 mld)

Import: 200,69 mld (poprzednio: 232,20 mld)

Produktywność pozarolnicza (k/k) za 1 kwartał: -0,9% (prognoza: -2,7%; poprzednio: 1,2%)

Jednostkowe koszty pracy (k/k) za 1 kwartał: 5,1% (prognoza: 5,0%; poprzednio: 0,9%)

Zadeklarowani wstępni bezrobotni w Stanach Zjednoczonych w przeszłości

Na amerykańskim rynku hamuje ilość zadeklarowanych wstępnych bezrobotnych. Najwyższy odczyt zadeklarowanych wstępnych bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych mieliśmy 2 kwietnia 2020 i wyniósł on 6,867 mln. Kolejne wyniki były przedstawiane co tydzień i pokazywały wartość: 6,615 mln, 5,237 mln, 4,442 mln, 3,846 mln, 3,176 mln, 2,687 mln, 2,446 mln natomiast tydzień temu było to 2,123 mln.

USA - zadeklarowani bezrobotni 

Wykres zadeklarowanych wstępnych bezrobotnych w USA (od listopada 2019 roku)

Bilans handlowy Stanów Zjednoczonych w przeszłości

Stany Zjednoczone notują ujemy bilans handlowy niemalże co miesiąc w całej historii publikacji tego wskaźnika od 1970 roku. Jednak obecnie jest on mniejszy niż w 2008 roku. Najwyższa wartość ujemna bilansu handlowego w USA wyniosła -67,80 mld dolarów we wrześniu 2008.

USA - bilans handlowy 

Wykres bilansu handlowego w Stanach Zjednoczonych (od 1970 roku)

Co to jest bilans handlowy:

Bilans handlowy jest to różnica między eksportem, a importem danego państwa. Najkorzystniejszą sytuacją jest przewaga wartości eksportu nad importem. Mamy wtedy do czynienia z dodatnim bilansem handlowym (nadwyżką handlową) czyli mówiąc prościej zyskiem danego kraju. W przeciwnym przypadku, czyli wówczas, gdy to import przewyższa eksport, wtedy notujemy ujemy bilans handlowy (deficyt handlowy), oznaczający stratę tego kraju.

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

Kanada: stopy procentowe

USA: zapasy ropy naftowej

Australia: sprzedaż detaliczna i bilans handlowy

Wielka Brytania: wskaźnik PMI dla sektora budowlanego

Strefa Euro: stopy procentowe


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk