• Odbierz prezent
USA- poznaliśmy najnowsze dane z najważniejszej gospodarki na świecie

O godzinie 14:30 ze Stanów Zjednoczonych napłynęły kolejne dane gospodarcze za sierpień:

Bazowe zamówienia środków trwałych: 0,4% (prognoza: 1,2%; poprzednio: 3,2%)

Zamówienia środków trwałych (m/m): 0,4% (prognoza: 1,5%; poprzednio: 11,7%)

Zamówienia na dobra kapitałowe, z wyłączeniem zbrojeń (m/m): 1,8% (prognoza: 0,5%; poprzednio 2,5%)

Aktywa trwałe z wyłączeniem obrony (m/m): 0,7% (poprzednio: 10,4%)

Co to są środki trwałe ?

Środki trwałe zaliczamy do rzeczowych aktywów trwałych. Jest to majątek jednostki lub przedsiębiorstwa o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok. W momencie zakupu lub przejęcia do eksploatacji musi on być zdatny do użytku. Może być wykorzystany na własne potrzeby lub wynajmowany innym. Do środków trwałych zaliczamy przede wszystkim: nieruchomości, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, narzędzia i pozostałe wyposażenie, a także inwentarz żywy.

Bazowe zamówienia środków trwałych w przeszłości

Pandemia koronawirusa doprowadziła do największego załamania zamówień środków trwałych w historii Stanów Zjednoczonych. W maju poznaliśmy odczyt przedstawiający wartość -8,2%, podczas gdy wcześniej największe jednomiesięczne załamanie sięgnęło -5,9% i miało miejsce w 2009 roku czyli nastąpiło po poprzednim kryzysie z lat 2007-2009. Na szczęście kolejne miesiące przyniosły już odbicie tego wskaźnika. Najpierw publikacja z czerwca 2020 roku wyniosła +4,0%, następnie z lipca +3,3%, z kolei z sierpnia +2,4% (dotyczą one oczywiście sytuacji w poprzednim miesiącu).

Wykres: Zamówienia na środki trwałe w USA (od 2008 roku) 

Wykres: Zamówienia na środki trwałe w USA (od 2008 roku)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

USA- zapasy ropy naftowej WTI

Nowa Zelandia- bilans handlowy

Szwajcaria- stopy procentowe

USA- zadeklarowani wstępni bezrobotni

USA- rynek nieruchomości


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk