• Odbierz prezent
USA – indeks PMI i sprzedaż nowych nieruchomości

Otrzymaliśmy informacje ze Stanów Zjednoczonych dotyczące rynku nieruchomości w marcu oraz indeksu PMI w kwietniu:

Sprzedaż nowych nieruchomości w USA: 627 tyś. (prognoza: 645 tyś., poprzednio: 765 tyś.)

Sprzedaż nowych domów w USA (m/m): -15,4% (prognoza: -15,0%, -4,4%)

Wskaźnik PMI dla przemysłu w USA: 36,9 (prognoza: 38,0; poprzednio: 48,5)

Wskaźnik PMI dla usług w USA: 27 (prognoza: 31,5; poprzednio: 39,8)

Zbiorczy wskaźnik PMI wg. Markit w USA: 27,4 (poprzednio: 40,9)

Historia rynku nieruchomości w USA

Póki co nie widać jeszcze drastycznego załamania ilości transakcji nieruchomościowych. Oczywiście spadek z miesiąca na miesiąc jest wyraźny, ale w porównaniu z rynkiem pracy czy indeksami giełdowymi jest on powolny. Wynika to rzecz jasna z charakterystyki rynku nieruchomości. Wszystkie formalności jakich należy dokonać by zbyć nieruchomość są dość czasochłonne. Również proces pozyskiwania finansowania może się przeciągać. W związku z tym, aktualnie możemy mieć do czynienia z domykaniem transakcji, które zostały rozpoczęte jeszcze przed apogeum pandemii koronawirusa. Podobnie sytuacja wyglądała po kryzysie z lat 2007-2009. Wtedy dołek spowolnienia handlu na rynku nieruchomościowym mieliśmy dopiero w czerwcu 2010 roku (267 tysięcy). Również odbudowa ruchu transakcyjnego trwała długo, gdyż w marcu 2011 byliśmy niemal na tych samych poziomach (270 tysięcy). Co ciekawe do poziomów sprzed kryzysu nie udało się dojść nawet przez dekadę prosperity. Cała historia transakcji od 1970 roku wygląda następująco:

 USA - nieruchomości

Wykres sprzedaży nowych domów w USA (od 1970 roku)

Co to jest wskaźnik PMI?

PMI indeks (z angielskiego Purchasing Managers Index) jest to wskaźnik obrazujący aktywność gospodarczą w danym kraju. Powstaje na podstawie wyników anonimowych ankiet, które rozsyłane są do menadżerów z całego kraju. Grupa badawcza jest bardzo miarodajna, ponieważ dotyczy wszystkich istotnych branż dla gospodarki. Do oceny PMI brane są pod uwagę między innymi: ilość nowych zamówień, poziom produkcji, koszt prowadzenia działalności gospodarczej, ciągłość dostaw oraz stan zatrudnienia. Ankietowani określają obecną sytuację w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Mają do wyboru trzy odpowiedzi: lepsza, gorsza lub taka sama. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi powstają subindeksy branżowe, które następnie zostają skorygowane o czynniki sezonowe. W ostatnim już kroku obliczana jest z nich średnia ważona, przedstawiająca ostatecznie wynik wskaźnika PMI. Indeks ten jest wskaźnikiem wyprzedającym, dającym nam pogląd, jak może wyglądać sytuacja gospodarcza w najbliższych miesiącach. Jego wynik na poziomie 50 punktów uznawany jest za neutralny (taka sama ilość respondentów zaznaczyła w ankiecie „lepiej” oraz „gorzej”). Odczyt powyżej 50 sugeruje dobrą kondycję gospodarki, natomiast poniżej 50 pogarszającą się koniunkturę. Wynik poniżej 40 punktów oznacza kryzys gospodarczy.

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii

Indeksy PMI: Niemiec i Francji

Indeks PMI Strefy Euro

Indeks PMI z Wielkiej Brytanii

Rynek pracy w Stanach Zjednoczonych


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk