• Odbierz prezent
URSUS S.A.: Zmiana siedziby URSUS S.A. w restrukturyzacji (2021-03-05 17:26)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia:2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Zmiana siedziby URSUS S.A. w restrukturyzacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 5 marca 2021 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 5 marca 2021 roku zarejestrował w Rejestrze Przedsiębiorców KRS zmianę Statutu Spółki polegającą na zmianie siedziby spółki z Dobrego Miasta na Warszawę. Zmiana została dokonana uchwałą nr 6/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lutego 2021 roku. Zarejestrowana zmiana dotyczy paragrafu nr 3 Statutu Spółki, który to paragraf nr 3 zyskał nową treść.

Brzmienie § 3 Statutu Spółki przed zmianą:
„Siedzibą Spółki jest Dobre Miasto”.

Brzmienie § 3 Statutu Spółki zmienionego ww. uchwałą NWZ i zarejestrowane przez Sąd:
„Siedzibą Spółki jest Warszawa”.

Pozostałe postanowienia Statutu nie uległy zmianie.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający dokonaną zmianę.

W związku z powyższym od dnia 5 marca 2021 r. nowa siedziba Emitenta mieści się pod adresem: ul. Alojzego Felińskiego 2, 01-513 Warszawa.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt 1 w zw. z §5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
tekst-jednolity-statutu.pdfTekst jednolity statutu
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
11-040Dobre Miasto
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna21
(ulica)(numer)
+48 22 506 56 00
(telefon)(fax)
ursus@ursus.comwww.ursus.com
(e-mail)(www)
7392388088510481080
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Andrzej MłotekPrezes ZarząduAndrzej Młotek
2021-03-05Ryszard JacynoWiceprezes ZarząduRyszard Jacyno

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk