• Odbierz prezent
URSUS S.A.: Zawieszenie egzekucji (2021-04-20 21:49)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Zawieszenie egzekucji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. oraz do raportu bieżącego nr 18/2020 z dnia 10 lutego 2020 r., Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2021 r. do spółki wpłynęły od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michała Napiórkowskiego, Kancelaria Komornicza nr VI w Olsztynie, postanowienia o zawieszeniu, na wniosek wierzyciela, postępowań egzekucyjnych prowadzonych z wniosku Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko Spółce (pod sygn. GKm 40/20 i sygn. GKm 41/20) co do nieruchomości położonych w Dobrym Mieście, przy ul. Fabrycznej 21.

Emitent w pełni aprobuje ww. postanowienia oraz inicjujące je wnioski wierzyciela – Banku Millenium S.A., a mając na względzie procedowany wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta i zabezpieczenie majątku Spółki dokonane na mocy postanowienia Sądu poprzez ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego, wyraża przekonanie, że zawieszenie przedmiotowych egzekucji z nieruchomości umożliwi pełniejszą realizację założeń restrukturyzacji Spółki, co stanowić będzie najlepszy i najbardziej efektywny sposób zabezpieczenia słusznych interesów wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-513Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Alojzego Felińskiego2
(ulica)(numer)
+48 22 506 56 00
(telefon)(fax)
ursus@ursus.comwww.ursus.com
(e-mail)(www)
7392388088510481080
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Andrzej MłotekPrezes ZarząduAndrzej Młotek
2021-04-20Ryszard JacynoWiceprezes ZarząduRyszard Jacyno

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk