• Odbierz prezent
URSUS S.A.: Wypowiedzenie przez URSUS S.A. kontraktu z National Development Corporation (kontraktu tanzańskiego) (2021-03-19 23:14)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia: 2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Wypowiedzenie przez URSUS S.A. kontraktu z National Development Corporation (kontraktu tanzańskiego)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 19 marca 2021r. podjął decyzję o wypowiedzeniu kontraktu na dostawę ciągników, przyrządów, części zamiennych i związanych z tym usług zawartego w dniu 22 października 2015r. ze spółką The National Service Corporation Sole (SUMA JKT) a następnie przejętego do realizacji na podstawie jego cesji przez National Development Corporation z siedzibą w Dar es Salaam, Tanzania (NDC). O zawarciu ww. kontraktu oraz jego cesji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38/2015 oraz w raporcie bieżącym nr 29/2016.

Powodem wypowiedzenia przez URSUS S.A. Kontraktu (do którego zastosowanie znajdują przepisy prawa angielskiego) i zakończenia współpracy były rażące naruszenia jego postanowień przez National Development Corporation oraz brak jakiejkolwiek reakcji NDC na wezwania do współpracy zgodnie z Kontraktem kierowane przez URSUS S.A..

Niezgodne z Kontraktem zaniechania NDC spowodowały duże utrudnienia po stronie URSUS S.A. a także dodatkowe, nieplanowane wcześniej wysokie koszty oraz szkody, w tym utracone korzyści. Naruszenia Kontraktu przez NDC polegały m.in. na braku odpowiedzi na korespondencję URSUS S.A. oraz na zerwaniu kontaktu w sprawach bieżącej współpracy, w tym np. dotyczących budowy hali, kierowaniu przeszkolonej przez Emitenta kadry do innych zadań w ramach NDC zamiast do tych przewidzianych w Kontrakcie, a także dopuszczanie się wielomiesięcznej zwłoki (dochodzącej nawet do 12 miesięcy) w płatnościach należnych na podstawie Kontraktu na rzecz URSUS S.A.. Ponadto National Development Corporation nie wywiązał się z innych obowiązków w wyniku czego URSUS S.A. m.in. nie uzyskał stosownych zwolnień podatkowych w Tanzanii oraz zwolnień z opłat importowych. NDC opóźniała również odbiór towarów z portu, co negatywnie wpływało na realizację Kontraktu, przedłużało ją i znacznie zwiększało jej koszty.

Dodatkową podstawą wypowiedzenia Kontraktu jest wystąpienie zdarzeń mających charakter siły wyższej związanych z pandemią koronawirusa COVID-19 i wynikającymi z tego faktu ograniczeniami. W tym zakresie nie ułatwiała także współpracy polityka władz Tanzanii wobec ogłoszonej przez WHO pandemii COVID-19.

Emitent podkreśla, że dążył do tego, aby Kontrakt został zrealizowany w całości, jednakże ustanie kontaktu i całkowity brak współpracy ze strony National Development Corporation, a także pandemia COVID-19 uniemożliwił jego dalszą realizację.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z faktem, iż do wypowiedzenia Kontraktu i zakończenia współpracy doszło z winy National Development Corporation, to URSUS S.A. wezwał National Development Corporation do zapłaty odszkodowania. W przypadku niezrealizowania żądania Spółki przez National Development Corporation, Emitent rozważy podjęcie możliwych i zasadnych kroków prawnych w celu ochrony swoich praw oraz dochodzenia swoich roszczeń.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-513Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Alojzego Felińskiego2
(ulica)(numer)
+48 22 506 56 00
(telefon)(fax)
ursus@ursus.comwww.ursus.com
(e-mail)(www)
7392388088510481080
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-19Andrzej MłotekPrezes ZarząduAndrzej Młotek
2021-03-19Ryszard JacynoWiceprezes ZarząduRyszard Jacyno

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk