• Odbierz prezent
URSUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu URSUS S.A. w restrukturyzacji w dniu 16 lutego 2021 roku. (2021-02-16 17:20)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu URSUS S.A. w restrukturyzacji w dniu 16 lutego 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 lutego 2021 r. w drugim terminie [„NWZ”] byli:
- POL-MOT HOLDING S.A. w restrukturyzacji posiadająca 16.366.166 akcji, z których przysługiwało 16.366.166 głosów, stanowiących 25,33% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 67,89% w trakcie obrad NWZ;
- REO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INWESTYCJE S.K.A. posiadająca 5.618.830 akcji, z których przysługiwało 5.618.830 głosów, stanowiących 8,70% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 23,31% w trakcie obrad NWZ;
- POL-MOT AUTO S.A. w restrukturyzacji posiadająca 2.115.000 akcji, z których przysługiwało 2.115.000 głosów, stanowiących 3,27% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 8,77% w trakcie obrad NWZ.
Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 14/2021 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 16 lutego 2021 r. w pierwszym terminie z uwagi na brak quorum przewidzianego w § 34 ust. 1 Statutu Spółki nie podjęło żadnej uchwały w sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad, natomiast akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 lutego 2021 r. w pierwszym terminie były ww. podmioty z takim samym udziałem jak podczas obrad NWZ (w drugim terminie).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
11-040Dobre Miasto
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna21
(ulica)(numer)
+48 22 506 56 00
(telefon)(fax)
ursus@ursus.comwww.ursus.com
(e-mail)(www)
7392388088510481080
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Andrzej MłotekPrezes ZarząduAndrzej Młotek
2021-02-16Ryszard JacynoWiceprezes ZarząduRyszard Jacyno

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk