• Odbierz prezent
URSUS S.A. w upadłości: Zmiany w składzie Zarządu URSUS S.A. w upadłości (2021-10-21 23:30)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr49/2021
Data sporządzenia: 2021-10-21
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A. w upadłości
Temat
Zmiany w składzie Zarządu URSUS S.A. w upadłości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk URSUS S.A. w upadłości (dalej Emitent lub URSUS) informuje, iż w dniu 21 października 2021 r. na posiedzeniu Rady Nadzorcza URSUS Pan Andrzej Zarajczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej, oddelegowany przez Radę do pełnienia czynności Prezesa Zarządu, oświadczył, że rezygnuje z oddelegowania go do czasowego wykonywania (pełnienia) czynności Prezesa Zarządu Emitenta z chwilą złożenia rezygnacji (oświadczenia). Rezygnacja z oddelegowania została przyjęta i zaakceptowana.
Syndyk URSUS informuje ponadto, iż Rada Nadzorcza URSUS uchwałą nr 434/2021, podjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 21 października 2021 r., na podstawie § 26 pkt 12 Statutu URSUS, postanowiła powołać z momentem podjęcia uchwały Pana Andrzeja Urbańskiego do Zarządu Emitenta bieżącej, wspólnej kadencji, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu URSUS.

Pan Andrzej Urbański posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach.
Przebieg kariery zawodowej Pana Andrzeja Urbańskiego:
Od 1982 r. do 1991 r. EXBUD KIELCE
Od 1991 r. do 2009 r. INVEST-MOT sp. z o.o. Oddział Kielce Dyrektor Oddziału.
Od 2009 r. do 2019 r. POLMOT-AUTO S.A. Pełnomocnik Zarządu

Pan Andrzej Urbański nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Pan Andrzej Urbański nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Andrzej Urbański nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A. w upadłościElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-513Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Alojzego Felińskiego2
(ulica)(numer)
+48 22 506 56 00
(telefon)(fax)
ursus@ursus.comwww.ursus.com
(e-mail)(www)
7392388088510481080
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-21Paweł GłodekSyndyk masy upadłościPaweł Głodek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk