• Odbierz prezent
URSUS S.A. w upadłości: Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia ws. złożonego przez Emitenta wniosku o wszczęcie postepowania karnego, celem ustalenia, czy doszło do popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy lub pracowników KNF (2021-12-07 16:4
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr60/2021
Data sporządzenia: 2021-12-07
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A. w upadłości
Temat
Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia ws. złożonego przez Emitenta wniosku o wszczęcie postepowania karnego, celem ustalenia, czy doszło do popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy lub pracowników KNF
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 25/2021 z dnia 26 kwietnia 2021r., Zarząd URSUS S.A. w upadłości (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 06 grudnia 2021 r. powziął informację o wydaniu w dniu 24 listopada 2021r. przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie zaistniałego w okresie od 22 marca 2019r. do 17 grudnia 2020r. w Warszawie, tworzenia fałszywych dowodów oraz przedsiębrania innych podstępnych zabiegów przez osoby działające w imieniu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w tym Dyrektora Departamentu Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego poprzez złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa inicjującego postępowanie nadzorowane w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, tj. o czyn z art. 235 kk, na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.  
Pokrzywdzeni, w tym Emitent, będą rozważali dalsze działania prawne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A. w upadłościElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-513Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Alojzego Felińskiego2
(ulica)(numer)
+48 22 506 56 00
(telefon)(fax)
ursus@ursus.comwww.ursus.com
(e-mail)(www)
7392388088510481080
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-07Paweł GłodekSyndyk masy upadłościPaweł Głodek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk