• Odbierz prezent
URSUS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji w dniu 16 lutego 2021 roku. (2021-02-16 17:30)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia:2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji w dniu 16 lutego 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 16 lutego 2021 r. w pierwszym terminie z uwagi na brak quorum przewidzianego w § 34 ust. 1 Statutu Spółki nie podjęło żadnej uchwały w sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 16 lutego 2021 r. w drugim terminie [„NWZ”].

Zarząd Emitenta informuje, że NWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
Uchwały podjęte przez NWZ URSUS S.A. 16.02.2021.pdfUchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji które odbyło się w dniu 16 lutego 2021 roku w Warszawie.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
11-040Dobre Miasto
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna21
(ulica)(numer)
+48 22 506 56 00
(telefon)(fax)
ursus@ursus.comwww.ursus.com
(e-mail)(www)
7392388088510481080
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Andrzej MłotekPrezes ZarząduAndrzej Młotek
2021-02-16Ryszard JacynoWiceprezes ZarząduRyszard Jacyno

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk