• Odbierz prezent
URSUS S.A.: Informacja nt. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta (2021-03-12 22:19)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Informacja nt. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2020 z dnia 17 listopada 2020r., Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w porozumieniu z Nadzorcą Układu, po przygotowaniu nowego planu restrukturyzacyjnego i nowych propozycji układowych, a także po wstępnych rozmowach z częścią wierzycieli, mając na uwadze ustawowy czas trwania Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego wynoszący 4 miesiące, co przy skali działalności prowadzonej przez Emitenta nie wystarczyło na sfinalizowanie rozmów z wierzycielami, zawarcie układu i złożenie do Sądu wniosku o zatwierdzenie układu, podjął decyzję o kontynuowaniu formalnej restrukturyzacji Spółki w postępowaniu sanacyjnym.
Stosowny wniosek zostanie złożony po zakończeniu trwającego Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego prowadzonego od 17 listopada 2020r. na podstawie art. 15 i nast. ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 1086; tzw. Tarcza 4.0).
Rezultaty działań przeprowadzonych przez Nadzorcę Układu i Spółkę w czasie trwania Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego, w tym także operacyjna restrukturyzacja przedsiębiorstwa, powinny pozytywnie wpłynąć na postępowanie sanacyjne Emitenta, w ramach którego Spółka będzie dążyła do zawarcia układu z wierzycielami i jego wykonania.
Najbardziej sformalizowane postępowanie restrukturyzacyjne, jakim jest postępowania sanacyjne, będzie po jego otwarciu kolejnym etapem programu uzdrawiania Spółki mającego na celu przywrócenie URSUS S.A. dobrej pozycji w rywalizacji z innymi podmiotami na rynku krajowym i międzynarodowym oraz osiągnięcie jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-513Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Alojzego Felińskiego2
(ulica)(numer)
+48 22 506 56 00
(telefon)(fax)
ursus@ursus.comwww.ursus.com
(e-mail)(www)
7392388088510481080
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Andrzej MłotekPrezes ZarząduAndrzej Młotek
2021-03-12Ryszard JacynoWiceprezes ZarząduRyszard Jacyno

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk