• Odbierz prezent
Ursus spółka GPW

Znany producent ciągników Ursus poinformował z opóźnieniem o złej sytuacji w spółce. Jakie są przyczyny utajnienia informacji poufnych ze spółki? Jak wygląda jej kondycja? Czy spółka ma szansę na wyjście z kłopotów?

 

8 listopada w godzinach wieczornych spółka Ursus podała utajnioną wcześniej informację na temat swej sytuacji. Zarząd Ursusa poinformował w swych komunikatach, że 11 września podjął decyzję o przygotowaniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a 10 października złożył wniosek w sądzie. Spółka Ursus wnioskowała o przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego w przyspieszonym postępowaniu układowym. W dniu 8 listopada spółka otrzymała informację, że sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego.

 

Dlaczego podjęto decyzję o złożeniu wniosku?

W komunikatach poinformowano, że decyzja zarządu miała na celu umożliwienie kontynuacji działalności spółki oraz realizacji zobowiązań wobec wierzycieli.

Dodano również, że złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości Ursusa poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji przy zabezpieczeniu praw wierzycieli spółki.

Zarząd poinformował także, że zamierza podejmować działania mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej spółki i przywrócenie jej zdolności do wykonywania zobowiązań, jednocześnie korzystając z ochrony przed egzekucją.

 

Szansa na poprawę sytuacji

W jednym z komunikatów podano, że zarząd Ursusa wspólnie z nadzorcą sądowym wyznaczonym do przeprowadzenia restrukturyzacji, ma zamiar dążyć do dopracowania szczegółów rozwiązań dla wierzycieli.

Do wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego dołączono propozycje układowe, które mają charakter wstępny.

Główne założenia planu restrukturyzacji obejmują sprzedaż wybranych elementów majątku trwałego, poprawę rentowności produkowanych  i sprzedawanych wyrobów poprzez obniżenie kosztów ich wytworzenia, dostosowanie struktury zatrudnienia do zmian w spółce związanych z procesem restrukturyzacji, restrukturyzację obecnego zadłużenia oraz redukcję kosztów prowadzonej działalności.

Według informacji podanej przez spółkę Ursus, jej sytuacja jest stabilna i nie są rozważane żadne kroki związane z procesem ogłaszania upadłości. Dodano, że „wypracowanie i zawarcie układu z wierzycielami oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w funkcjonowaniu spółki będzie elementem, który zapewni jej stabilne funkcjonowanie w przyszłości”.

 

Dlaczego inwestorzy o niczym nie wiedzieli?

Według podanych informacji spółka zdecydowała się na opóźnienie publikacji informacji poufnej ze względu na poważnie i bezpośrednio zagrożoną kondycję finansową spółki w sytuacji gdy nie mają zastosowania przepisy dotyczące upadłości lub restrukturyzacji, a niezwłoczne ujawnienie tej informacji zagrażałoby interesom akcjonariuszy, wierzycieli oraz spółce. Obawiano się, ze ujawnienie informacji o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przed wydaniem przez sąd postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, spowodowałoby działania prawne niektórych wierzycieli zmierzające do uszczuplenia środków obrotowych spółki, co w konsekwencji uniemożliwiłoby jej działalność operacyjną, co oznaczałoby szkodę dla akcjonariuszy i innych wierzycieli spółki.

 

Ursus w Afryce

Spółka Ursus słynie z ekspansji zagranicznej w Afryce. Swą ekspansję na tym kontynencie rozpoczęła w 2013 r. od kontraktu w Etiopii. W 2015 r. nawiązała współpracę z Tanzanią. W 2017 r. Ursus podpisał rekordową umowę z Zambią, opiewającą na 100 mln dolarów. W tym samym roku nawiązano również współpracę ze spółką z Namibii. Obecnie maszyny rolnicze Ursusa są dobrze znane na kontynencie afrykańskim.  Warto także wspomnieć, że w lipcu 2018 r. spółka nawiązała również współpracę z państwowym bankiem w Sudanie w celu umożliwienia w tym kraju ekspansji.

 

Problemy spółki Ursus

We wrześniu spółka wykazała szacunkową stratę netto w pierwszym półroczu 2018 r. w wysokości 16 mln zł. Był to jeden z najgorszych wyników w ciągu ostatnich lat. Według informacji spółki, strata wynikała  ze spadku przychodów ze sprzedaży krajowej oraz zagranicznej w ramach kontraktów eksportowych, a także ze wzrostu kosztów finansowych z powodu niekorzystnej relacji kursu dolara amerykańskiego w stosunku do kursu złotego. Spółka Ursus przyznała, że w tym roku sprzedaż eksportowa spadła o 71%, a krajowa o 48%.

Ekspansja zagraniczna spółki nie spełniła pokładanych w niej nadziei. We wrześniu spółka informowała o problemach z kontraktem w Tanzanii. Według informacji podanych przez spółkę, spadek sprzedaży eksportowej wynikał z opóźnienia kontraktu w Tanzanii, spowodowanego przez problemy proceduralne związane z akceptacją płatności.

Problemy Ursusa na rynku krajowym wynikały natomiast głównie z braku realizacji dopłat unijnych, które mają istotny wpływ na decyzje dotyczące zakupów inwestycyjnych w rolnictwie. Zdaniem spółki Ursus, kłopoty na rynku krajowym są efektem opóźnienia dopłat dla rolników.

 

Od dłuższego czasu trwały spadki ceny akcji Ursusa na GPW. Od czasu podjęcia decyzji o złożeniu wniosku kapitalizacja spółki spadła o ponad 40%.

Notowania: Ursus SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:URS/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk