• Odbierz prezent
Urejlity - kosmiczne diamenty znalezione w Afryce!

Podczas badań nad meteorytem zespół naukowców znalazł diamenty niepochodzące z Ziemi.


Ekipa badaczy pod kierownictwem Fabrizio Nestoli i Cyrene Goodrich zbadała rzadki rodzaj kamiennego meteorytu – urejlit, znaleziony w Maroku i Sudanie. Urejlity posiadają unikalny skład mineralogiczny, który różni się od innych kamiennych  meteorytów i często zawierają duże ilości grafitu i nanodiamentów, które powstały pod wpływem długotrwałego ciśnienia wewnątrz protoplanety. 

Pochodzenie diamentów w ureilitach jest w środowisku naukowym w dalszym ciągu przedmiotem dyskusji. Dlatego też naukowcy zdecydowali się na zbadanie trzech ureilitów z diamentami, stosując podejście multimetodologiczne, wykorzystując skaningową mikroskopię elektronową, mikro dyfrakcję rentgenowską, transmisyjną mikroskopię elektronową i spektroskopię mikro-Ramana. Wyniki badań pokazały, że powstawanie zarówno mikro-diamentów, jak i nanodiamentów w ureilitach można wyjaśnić zdarzeniami uderzeniowymi na małej planetozymali, co nie wymaga długich czasów wzrostu przy wysokich ciśnieniach statycznych w ciele wielkości Merkurego lub Marsa. W praktyce oznacza to, że diamenty mogły powstać w wyniku zderzenia dwóch planet lub zderzenia planety z ogromną asteroidą.

Diamenty z kosmosu


Pochodzenie diamentów w meteorytach ureilitowych jest obecnie tematem interesującej dyskusji w geologii planetarnej.  Ostatnie badania na temat diamentów sugerują ich powstawanie przy ciśnieniach statycznych większych niż 20 GPa w dużym  ciele planetarnym, podobnie jak diamenty uformowane głęboko w płaszczu Ziemi. Prowadząc badania naukowcy zbadali fragmenty trzech ureilitów zawierających diament (dwa z ureilitu polimiktowego Almahata Sitta i jeden z ureilitu z grupy głównej NWA 7983). W NWA 7983 znaleziono połączenie dużych diamentów monokrystalicznych (do co najmniej 100 µm), nanodiamentów, nanografitu i nanometrycznych ziaren metalicznego żelaza, kohenitu, troilitu i prawdopodobnie schreibersytu. 

Współistnienie dużych diamentów monokrystalicznych i nanodiamentów w silnie szokowym ureilicie można wytłumaczyć  katalizowaną przemianą z grafitu podczas uderzenia uderzeniowego charakteryzującego się szczytowymi ciśnieniami, które mogą wynosić nawet 15 GPa przez stosunkowo długi czas (rzędu 4 do 5 s). Tworzenie się dużych kryształów diamentu mogło zostać wzmocnione przez efekt katalityczny metalicznej cieczy Fe-Ni-C współistniejącej z grafitem podczas tego zdarzenia szokowego.

Myślisz nad inwestycją w diamenty? Sprawdź ofertę sklepu FlyingAtom.gold. Diamenty inwestycyjne z ich oferty posiadają certyfikaty najlepszych międzynarodowych instytutów gemmologicznych. Diamenty inwestycyjne FlyingAtom Gold.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk