• Odbierz prezent
UNITED LABEL S.A.: Zawarcie umowy na portowanie gry Tails of Iron (2021-02-23 16:37)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
UNITED LABEL S.A.
Temat
Zawarcie umowy na portowanie gry Tails of Iron
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, że w dniu 23 lutego 2021 r. zawarł ze spółką Pingle Studio z siedzibą na Cyprze („Kontrahent”) umowę o świadczenie usług w zakresie przygotowania portu gry „Tails of Iron” („Umowa") („Gra”).

Umowa dotyczy przygotowania przez Kontrahenta portu Gry na konsole PlayStation oraz Xbox – poprzedniej i nowej generacji (tj. PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One).

Zamiarem Emitenta jest wydanie Gry w tym samym czasie, na wszystkie najważniejsze platformy tj. PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One, Nintendo Switch oraz PC. W ocenie Emitenta premiera Gry w tym samym czasie na wszystkie platformy pozwoli Emitentowi na efektywniejsze zarządzanie budżetem marketingowym oraz zwiększy potencjał sprzedażowy Gry. Emitent przewiduje, że premiera Gry będzie mieć miejsce w drugiej połowie 2021 roku.

Wynagrodzenie Kontrahenta zostało określone ryczałtowo i nie odbiega od warunków rynkowych podobnych umów zawieranych w obrocie dotyczących portowania gier. Kontrahentowi nie przysługuje żadna część dochodów ze sprzedaży Gry.

W ocenie Emitenta powyższe informacje mogą mieć znaczący wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNITED LABEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNITED LABEL S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-008Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marszałkowska126/134
(ulica)(numer)
+48 22 718 35 00
(telefon)(fax)
contact@unitedlabelgames.comwww.unitedlabelgames.com
(e-mail)(www)
521382519338006479300000
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Tomasz LitwiniukPrezes ZarząduTomasz Litwiniuk

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk