• Odbierz prezent
UNIMOT S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki i powołanie Zarządu na kolejną pięcioletnią kadencję (2021-03-24 08:58)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2020
Data sporządzenia:2021-03-24
Skrócona nazwa emitenta
UNIMOT S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Spółki i powołanie Zarządu na kolejną pięcioletnią kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że Rada Nadzorcza Spółki dnia 24 marca 2021 r. podjęła uchwały w sprawie odwołania z Zarządu Spółki Pana Marka Moroza, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i powołaniu w skład Zarządu Spółki na tę funkcję Pana Filipa Kuropatwę. Uchwały te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.

Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie powołania na kolejną pięcioletnią kadencję następujących członków Zarządu:
• Pana Adama Sikorskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu
• Pana Roberta Brzozowskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych
• Pana Mikołaja Wierzbickiego, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Grupy Kapitałowej
• Pana Filipa Kuropatwę, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych

Nowa kadencja Zarządu Spółki rozpocznie się z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.


Załączniki:
zał. 1. - Życiorys Prezesa Zarządu Spółki – Adama Sikorskiego.
zał. 2. - Życiorys Wiceprezesa Zarządu Spółki – Roberta Brzozowskiego.
zał. 3. - Życiorys Wiceprezesa Zarządu Spółki – Mikołaja Wierzbickiego.
zał. 2. - Życiorys Wiceprezesa Zarządu Spółki – Filipa Kuropatwy.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
zał. 1. - Życiorys Członka Zarządu - A. Sikorski.pdf
zał. 2. - Życiorys Członka Zarządu - R. Brzozowski.pdf
zał. 3. - Życiorys Członka Zarządu - M. Wierzbicki.pdf
zał. 4. - Życiorys Członka Zarządu - F. Kuropatwa.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIMOT S.A.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120ZAWADZKIE
(kod pocztowy)(miejscowość)
ŚWIERKLAŃSKA2A
(ulica)(numer)
+48 (77) 461 65 48+48 (77) 461 64 96
(telefon)(fax)
ug@unimot.plwww.unimot.pl
(e-mail)(www)
75619673411603842260000
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-24Adam SikorskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk