• Odbierz prezent
UNIMOT S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. (2021-05-19 17:27)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia:2021-05-19
Skrócona nazwa emitenta
UNIMOT S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej UNIMOT S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż otrzymał od Unimot Express sp. z.o.o z siedzibą: Aleje Jerozolimskie 142A, Warszawa, akcjonariusza posiadającego 42,04% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu zgłoszenie kandydata – Panią Lidię Banach-Hoheker na niezależnego członka Rady Nadzorczej Unimot S.A.

Kandydatura została zgłoszona w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, które odbędzie się 20 maja 2021 r. w Warszawie. Pani Lidia Banach-Hoheker wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz oświadczyła, że spełnia wymagania stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

W załączniku do raportu bieżącego znajduje się życiorys i oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 19 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Zal. 1 - Lidia B. oswiadczenie zyciorys.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIMOT S.A.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120ZAWADZKIE
(kod pocztowy)(miejscowość)
ŚWIERKLAŃSKA2A
(ulica)(numer)
+48 (77) 461 65 48+48 (77) 461 64 96
(telefon)(fax)
ug@unimot.plwww.unimot.pl
(e-mail)(www)
75619673411603842260000
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-19Filip KuropatwaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk