• Odbierz prezent
UNIMOT S.A.: Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2021 r. (2021-05-14 17:48)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-05-14
Skrócona nazwa emitenta
UNIMOT S.A.
Temat
Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd UNIMOT S.A. ("Spółka") z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2021 („Dane Wstępne”), podjął decyzję o ich publikacji, jako informacji poufnych.

Skonsolidowane Dane Wstępne wynoszą:
• Przychody ogółem: 1 572,3 mln zł,
• EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją): 42,6 mln zł,
• EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego, uzasadnione przesunięcia oraz zdarzenia jednorazowe): 28,3 mln zł.

Porównywalne, dane skonsolidowane za I kwartał 2020 r. wynoszą:
• Przychody ogółem: 1 200,5 mln zł,
• EBITDA: - 9,9 mln zł,
• EBITDA Skorygowana: 32,9 mln zł.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w I kw. 2021 r. miały poniższe czynniki:
1. Sprzyjające otoczenie zewnętrzne w biznesie oleju napędowego i LPG (wyższe r/r oraz wyższe od założeń wolumeny i marże),
2. Wyższe r/r wolumeny na sprzedaży gazu ziemnego wygenerowane na handlu hurtowym.

Główna korekta do wyniku EBITDA to pozytywny wpływ wyceny zapasów obowiązkowych oleju napędowego na ostatni dzień I kwartału 2020 r. oraz przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi i gazowymi oraz innymi produktami energetycznymi o łącznej wartości 14,3 mln zł.

Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za I kwartał 2021 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2021 r. w dniu 19 maja 2021 r., zgodnie z informacją opublikowaną w raporcie bieżącym 38/2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIMOT S.A.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120ZAWADZKIE
(kod pocztowy)(miejscowość)
ŚWIERKLAŃSKA2A
(ulica)(numer)
+48 (77) 461 65 48+48 (77) 461 64 96
(telefon)(fax)
ug@unimot.plwww.unimot.pl
(e-mail)(www)
75619673411603842260000
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-14Filip KuropatwaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk