• Odbierz prezent
UNIMOT S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 20 maja 2021 r. (2021-05-17 16:41)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia:2021-05-17
Skrócona nazwa emitenta
UNIMOT S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 20 maja 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) niniejszym uzupełnia raport bieżący numer 14/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. i wskazuje, że wszystkie dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 maja 2021 r. znajdują się na stronie internetowej Emitenta począwszy od dnia 9 kwietnia 2021 r. pod adresem: www.unimot.pl, w sekcji: Relacje Inwestorskie w zakładce: Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie, Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego dokumenty, które nie były dotychczas przekazane w formie raportu bieżącego lub okresowego, objęte odpowiednio punktami 5 i 13 porządku obrad.

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok
Załącznik nr 2 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2019 i 2020 rok
Załącznik nr 3 – Opinia biegłego do sprawozdania o wynagrodzeniach za 2019 i 2020 rok

Podstawa prawna:

par. 19 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
zał. 1. - Sprawozdanie RN za 2020.pdf
zał. 2. -Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2019-2020.pdf
zał. 3. -Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 - 2019-2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIMOT S.A.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120ZAWADZKIE
(kod pocztowy)(miejscowość)
ŚWIERKLAŃSKA2A
(ulica)(numer)
+48 (77) 461 65 48+48 (77) 461 64 96
(telefon)(fax)
ug@unimot.plunimot.pl
(e-mail)(www)
7561967341160384226
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-17Filip Kuropatwa
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk