• Odbierz prezent
UNIMOT S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 maja 2021 r. (2021-05-21 10:19)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia:2021-05-21
Skrócona nazwa emitenta
UNIMOT S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 maja 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 20 maja 2021 roku.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

Dokumenty, będące przedmiotem głosowania znajdują się na stronie internetowej Emitenta:
https://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/

Zał. 1 – Podjęte uchwały

Postawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt. 4, 6, 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
zal. 1. Podjete uchwaly ZWZ UNIMOT 20.05.2021.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIMOT S.A.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120ZAWADZKIE
(kod pocztowy)(miejscowość)
ŚWIERKLAŃSKA2A
(ulica)(numer)
+48 (77) 461 65 48+48 (77) 461 64 96
(telefon)(fax)
ug@unimot.plwww.unimot.pl
(e-mail)(www)
75619673411603842260000
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-21Filip KuropatwaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk