• Odbierz prezent
UNIMOT S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej z kandydowania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję (2021-05-11 15:12)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia:2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta
UNIMOT S.A.
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej z kandydowania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 11 maja 2021 r. otrzymał oświadczenie od członka Rady Nadzorczej – Pana Dariusza Formeli o rezygnacji z kandydowania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

W związku z powyższym Zarząd aktualizuje ogłoszony w dniu 9 kwietnia 2021 r. raportem bieżącym nr 14/2021 projekt uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 maja 2021 i przedstawia zaktualizowane brzmienie ww. projektu uchwały stanowiące treść załącznika nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
zał. 1. - ZWZ_Uchwała Nr 21_zaktualizowana.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIMOT S.A.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120ZAWADZKIE
(kod pocztowy)(miejscowość)
ŚWIERKLAŃSKA2A
(ulica)(numer)
+48 (77) 461 65 48+48 (77) 461 64 96
(telefon)(fax)
ug@unimot.plwww.unimot.pl
(e-mail)(www)
75619673411603842260000
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-11Filip Kuropatwa Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk