• Odbierz prezent
Unimot spółka

25 marca spółka Unimot przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r. Przychody okazały się znacznie wyższe niż przed rokiem, a cały rok zakończył się dużym zyskiem. Miniony rok obfitował w wydarzenia biznesowe ważne dla spółki.

 

25 marca w godzinach wieczornych spółka Unimot opublikowała raport finansowy za 2019 r.

W 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 4,45 mld zł wobec 3,37 mld zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 31,9%. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 68,74 mln zł wobec 727 tys. zł w poprzednim roku. EBITDA skorygowana wyniosła 63,7 mln zł wobec 31,5 mln zł przed rokiem, co stanowi wzrost o 102,2%. W 2019 r. Grupa Unimot wypracowała zysk netto w wysokości 59,92 mln zł wobec straty wynoszącej 3,14 mln zł w 2018 r. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 60,41 mln zł wobec 110 tys. zł rok wcześniej.

W liście do akcjonariuszy poinformowano, że wyniki za 2019 r. są najlepszymi w niemal 30-letniej historii spółki. Uzyskane wyniki są przede wszystkim rezultatem efektywnie wykorzystanych szans rynkowych związanych z utrzymującym się popytem na olej napędowy. Spółce udało się też wygrać więcej przetargów niż się spodziewano. W 2019 r. Unimot sprzedał ponad milion metrów sześciennych paliw i biopaliw, co stanowi największy roczny wolumen sprzedanych paliw w historii spółki. Do tak dobrych wyników Grupy Unimot przyczyniły się też segmenty LPG, energii elektrycznej, produktów asfaltowych i spółki gazowe, a także niższe koszty operacyjne dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji w drugiej połowie 2018 r.

W 2019 r. miało miejsce wiele istotnych wydarzeń dla spółki. W połowie 2019 r. zostały zrealizowane pierwsze dostawy olejów pod marką AVIA do Chin. 11 czerwca 2019 r. spółka otworzyła pierwszą stację paliw na Ukrainie, a obecnie ma ich 7. Grupa Unimot pracowała też nad rozwojem sieci AVIA w Polsce, w której ma obecnie 50 stacji. Istotnym wydarzeniem minionego roku było wejście Grupy w mikromobilność poprzez objęcie udziałów w spółce Green Electricity Sp. z o.o., która jest operatorem platformy blinkee.city i oferuje usługi wynajmu elektrycznych skuterów i hulajnóg w Polsce i kilku innych krajach europejskich.

W dniu publikacji wyników zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 1,97 zł na akcję.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk