• Odbierz prezent
Unijna pomoc powinna trafić do firm w formie dotacji i poprzez projekty partnerów społecznych
  • Unijny program REACT-EU, w wysokości 47,5 mld euro, ma pomóc złagodzić krajom członkowskim bezpośrednie skutki kryzysu Covid-19.
  • Konfederacja Lewiatan proponuje, aby środki z tego programu przeznaczyć m.in. na granty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz projekty partnerów społecznych.

Trwają prace nad wykorzystaniem funduszu REACT-EU, przygotowaniem Krajowego Programu Odbudowy oraz programów operacyjnych w ramach polityki spójności na lata 2021-2027.

   Unijna pomoc powinna trafić do firm w formie  - 1

- Proponujemy, aby w ramach programu REACT-EU uruchomić granty skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wesprą je w dostosowaniu się do prowadzenia działalności w warunkach pandemii Covid-19 oraz pomogą w odzyskaniu popytu po kryzysie. Pieniądze z tego pakietu mają być wydane do końca 2023 roku – mówi Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Chodzi na przykład o pomoc w realizacji niezbędnych inwestycji spowodowanych koniecznością zmiany organizacji pracy, doposażeniu stanowisk pracy, czy wsparcie szkoleń pracowników związanych z pracą zdalną, dostosowanie pomieszczeń do reżimów sanitarnych, zakup urządzeń sanitarnych czy digitalizację dokumentacji. Pomoc miałaby również wesprzeć firmy w odzyskaniu przez nie popytu na produkty czy usługi sprzed kryzysu.

Konfederacja Lewiatan postuluje także, aby granty w ramach programu REACT-UE mogli otrzymać partnerzy społeczni – pracodawcy i związkowcy. Ich celem byłoby wzmocnienie reprezentacji interesów pracodawców i pracowników w dialogu społecznym w związku z nowymi wyzwaniami, w tym z koniecznością wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu oraz transformacją cyfrową.

Ważne byłoby też wsparcie przez partnerów społecznych procesów cyfryzacji firm i ich pracowników oraz dostosowywania się do założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Z dotacji mogłyby być finansowane wydatki m.in. na wzmocnienie struktur ułatwiających konsultacje, udział w krajowym i europejskim dialogu społecznym czy w przypadku środków przeznaczonych na wspieranie firm, na przekwalifikowanie się kadry, podniesienie jej kompetencji.

 


Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Funkcję prezydenta konfederacji od 2019 pełni Maciej Witucki. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk