• Odbierz prezent
UNIBEP S.A.: Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację w technologii modułowej  inwestycji pn. „Marie Michelets Veg 9”na rynku norweskim (2021-04-28 19:14)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Marie Michelets Veg 9”na rynku norweskim
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2021 r. spółka zależna od Emitenta, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, powzięła informację o podpisaniu w tym samym dniu przez Zamawiającego MM9 UTBYGGING AS z siedzibą w Trondheim w Norwegii (Zamawiający), datowanej na dzień 23 kwietnia 2021 r., umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Marie Michelets Veg 9” w Trondheim w Norwegii (Umowa).

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i realizacja w technologii modułowej 3 budynków, w których znajdzie się 35 lokali mieszkalnych (Inwestycja).

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wynosi ok. 45,7 mln NOK netto, co stanowi ok. 21,0 mln PLN netto (Wynagrodzenie).

Realizacja prac projektowych rozpocznie się w II kwartale 2021 r. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na I kwartał 2022, a zakończenie inwestycji na III kwartał 2022 roku, z zastrzeżeniem, że warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest uzyskanie przez Zamawiającego 60% sprzedaży mieszkań i uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie prac.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie kar umownych, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-28Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk