• Odbierz prezent
UNIBEP S.A.: Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację w technologii modułowej  inwestycji pn. „Bjertnes” na rynku norweskim (2021-03-01 16:10)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Bjertnes” na rynku norweskim
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 1 marca 2021 r. przez spółkę zależną, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (UNIHOUSE), umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn.” Bjertnes” w miejscowości Nittedal koło Oslo w Norwegii (Umowa).

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie w technologii modułowej inwestycji składającej się z 66 mieszkań zlokalizowanych w 3 budynkach (Inwestycja).

Zamawiającym jest Bjertnes AS z siedzibą w Skjetten w Norwegii (Zamawiający).

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wynosi 104,5 mln NOK netto co stanowi ok. 45,4 mln PLN netto (Wynagrodzenie).

Realizacja prac projektowych rozpocznie się w I kwartale 2021 r. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w II kwartale 2021 r., a zakończenie Inwestycji w II kwartale 2022 r.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie kar umownych, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk