Advertisement
  • Odbierz prezent
UNIBEP S.A.: Rekomendacja wypłaty dywidendy (2021-04-20 14:47)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Rekomendacja wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2021 r. podjął decyzję o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłaty dywidendy z zysku netto za 2020 rok.

Zarząd wnioskuje, aby część zysku netto Emitenta za 2020 rok w kwocie 9 471 190,20 zł, tj. 0,30 zł na każdą akcję (po wyłączeniu akcji własnych posiadanych przez Emitenta) przeznaczona została na dywidendę dla akcjonariuszy, zaś pozostała część zysku netto za 2020 rok w kwocie 7 290 777,64 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy Emitenta.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 wyłączone są akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2016 roku (Uchwała nr 19 ZWZ z dnia 18 maja 2016 roku) oraz z dnia 13 czerwca 2017 roku (Uchwała nr 32 ZWZ z dnia 13 czerwca 2017 roku, zmieniona uchwałą nr 4 NWZ z dnia 28 lutego 2019 roku). Na dzień 20 kwietnia 2021 roku Spółka posiada 3 500 000 akcji własnych.

Zarząd rekomenduje ustalić Dzień dywidendy (D) na dzień 1 lipca 2021 r., zaś Dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 12 lipca 2021 r.

Wniosek Zarządu w przedmiotowym zakresie został w dniu 20 kwietnia 2021 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk