• Odbierz prezent
UNIBEP S.A.: Nabycie przez spółkę zależną praw do nieruchomości położonych w dzielnicy Mokotów w Warszawie (2021-02-26 17:25)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Nabycie przez spółkę zależną praw do nieruchomości położonych w dzielnicy Mokotów w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 26 lutego 2021 r. pomiędzy, należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta, spółką LYKKE UDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie (Kupujący) a osobami fizycznymi (Sprzedający) dwóch umów nabycia praw do sąsiadujących ze sobą nieruchomości, tj.: i) umowy nabycia udziału w nieruchomości gruntowej (Umowa 1) oraz ii) umowy przeniesienia własności nieruchomości gruntowej (Umowa 2), położonych w Warszawie w dzielnicy Mokotów.

Przedmiotem Umowy 1 jest nabycie udziału w nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 0,07 ha. Tym samym, zważywszy, że na dzień zawarcia Umowy 1 Kupujący posiadał już pozostałą część udziału w w/w nieruchomości, nabytą od osoby fizycznej, w dniu publikacji niniejszego raportu bieżącego Kupujący posiada całość udziałów w tej nieruchomości.

Natomiast Przedmiotem Umowy 2 jest nabycie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 0,09 ha.

Łączna cena z tytułu nabycia praw do w/w nieruchomości wynosi ok. 12,0 mln zł.

Intencją Kupującego jest realizacja na nabytych nieruchomościach oraz kolejnych nieruchomościach sąsiadujących, które Kupujący zamierza pozyskać, inwestycji deweloperskiej, w ramach której zaplanowano realizację ok. 110 lokali mieszkalnych. Rozpoczęcie realizacji w/w inwestycji nastąpi w I kwartale 2022 r.

Umowy nie zawierają postanowień w zakresie kar umownych, a ich pozostałe warunki nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.

Obsługa procesu inwestycyjnego w ramach w/w inwestycji będzie należała do Unidevelopment S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk