• Odbierz prezent
UNIBEP S.A.: Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości położonych w Gdańsku (2021-03-15 18:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości położonych w Gdańsku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 15 marca 2021 r. pomiędzy należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A. spółką UNI 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Kupujący), a spółką komandytową z siedzibą w Gdańsku (Sprzedający) umowy nabycia dwóch nieruchomości położonych w Gdańsku w dzielnicy Piecki-Migowo (Nieruchomość).

Przedmiotem umowy jest przeniesienie na Kupującego własności nieruchomości o powierzchni ok. 0,17 ha (Nieruchomość 1) oraz nieruchomości o powierzchni ok. 0,56 ha (Nieruchomość 2) za zapłatą ceny łącznej w wysokości 30,0 mln zł netto (Cena).

Nieruchomość zostanie przeznaczona na cele inwestycyjne związane z inwestycją deweloperską w ramach której przewidziane jest zrealizowanie 290 lokali mieszkalnych. Rozpoczęcie realizacji w/w inwestycji zaplanowane jest na II kwartał 2022 r.

Pozostałe warunki umowy przeniesienia własności Nieruchomości nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.

Obsługa procesu inwestycyjnego w ramach w/w inwestycji będzie należała do Unidevelopment S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk