• Odbierz prezent
UNIBEP S.A.: Informacja na temat zakończenia procesu analizy perspektyw działalności dla segmentu budownictwa modułowego w Grupie Kapitałowej Unibep (2021-04-20 20:10)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Informacja na temat zakończenia procesu analizy perspektyw działalności dla segmentu budownictwa modułowego w Grupie Kapitałowej Unibep
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2020 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie rozpoczęcia procesu analizy perspektyw działalności dla segmentu budownictwa modułowego w Grupie Kapitałowej Unibep, Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2021 r. zakończono proces w/w analiz, w oparciu o który podjęto decyzję o kontynuacji realizacji przyjętych założeń rozwoju biznesu modułowego w ramach Grupy Kapitałowej Unibep.

Poniżej Emitent zamieszcza podsumowanie kierunków rozwoju działalności dla segmentu budownictwa modułowego:

- rozwój organizacyjny, technologiczny segmentu w ramach Grupy Kapitałowej Unibep w oparciu o własne zasoby finansowe oraz z wykorzystaniem efektów synergii wynikających ze ścisłej kooperacji pomiędzy poszczególnymi biznesami;

- realizacja strategii rozwoju segmentu w oparciu o równoległe inicjatywy:

• realizowanie większości sprzedaży opartej na modułach powtarzalnych;
• automatyzacja linii produktów powtarzalnych;
• digitalizacja procesów: sprzedaż - dział projektowy – produkcja –budowa - serwis;
• dywersyfikacja geograficzna: rynek norweski, szwedzki, polski oraz niemiecki;
• standaryzacja produktów przy użyciu oprogramowania BIM.

Jednocześnie w związku z przedstawieniem Radzie Nadzorczej Spółki w dniu 20 kwietnia 2021 r. wniosków z zakończonego procesu analizy, organ ten zaaprobował wnioski z zakończonych analiz.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk