• Odbierz prezent
UNIBEP S.A.: Decyzja ZWZ UNIBEP S.A.  dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 r. (2021-06-17 17:44)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr35/2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Decyzja ZWZ UNIBEP S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. obradujące w dniu 17 czerwca 2021 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r. Zgodnie z podjętą uchwałą Akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 30 gr na jedną akcję.

Łączna wartość dywidendy wynosi 9 471 190,20 zł.

Z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 wyłączone są akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2016 roku (Uchwała nr 19 ZWZ z dnia 18 maja 2016 roku) oraz z dnia 13 czerwca 2017 roku (Uchwała nr 32 ZWZ z dnia 13 czerwca 2017 roku, zmieniona uchwałą nr 4 NWZ z dnia 28 lutego 2019 roku). Na dzień 17 czerwca 2021 roku Spółka posiada 3 500 000 akcji własnych.

Dzień dywidendy (D) ustalono na dzień 1 lipca 2021 r., zaś Dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień: 12 lipca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-3650000158100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-17Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk