• Odbierz prezent
UNIBEP S.A.: Akcjonariusze posiadający ponad 5% na ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r. (2021-06-17 17:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr36/2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka), przekazuje informację nt. akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu UNIBEP S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r. (ZWZ):

1. Zofia Mikołuszko

liczba akcji: 8 800 000,
liczba głosów przysługujących z akcji: 8 800 000,
procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem – 25,09 %
procentowy udział w liczbie głosów w trakcie ZWZ w dniu 17 czerwca 2021 r. –38,7%

2. Wojciech Stajkowski

liczba akcji: 2 500 000,
liczba głosów przysługujących z akcji: 2 500 000,
procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem – 7,13 %
procentowy udział w liczbie głosów w trakcie ZWZ w dniu 17 czerwca 2021 r. – 10,99%

3. Bożenna Anna Lachocka

liczba akcji: 2 500 000,
liczba głosów przysługujących z akcji: 2 500 000,
procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem – 7,13 %
procentowy udział w liczbie głosów w trakcie ZWZ w dniu 17 czerwca 2021 r. – 10,99%

4. Beata Skowrońska

liczba akcji: 5 500 000,
liczba głosów przysługujących z akcji: 5 500 000,
procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem – 15,68 %
procentowy udział w liczbie głosów w trakcie ZWZ w dniu 17 czerwca 2021 r. –24,19%

5. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA SANTANDER

liczba akcji: 3 418 000,
liczba głosów przysługujących z akcji: 3 418 000,
procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem – 9,75 %
procentowy udział w liczbie głosów w trakcie ZWZ w dniu 17 czerwca 2021 r. – 15,03%MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-3650000158100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-17Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk