• Odbierz prezent
ULTIMATE GAMES S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok (2021-04-17 20:58)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-04-17
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku oraz raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 19 marca 2021 r., niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego Emitenta za 2020 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok.
Poprzednio określona data publikacji na dzień 30 kwietnia 2021 roku, zostaje zmieniona na dzień 20 kwietnia 2021 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2021 roku przekazane raportem bieżącym nr 4/2021 na dzień publikacji niniejszego raportu nie ulegają zmianie.
Szczegółowa podstawa prawna:
§80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ULTIMATE GAMES S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-683Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marszałkowska87/102
(ulica)(numer)
+48 508 379 738+48 22 378 29 45
(telefon)(fax)
contact@ultimate-games.comwww.ultimate-games.com
(e-mail)(www)
5311693692363587998
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-17Mateusz ZawadzkiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk