• Odbierz prezent
ULTIMATE GAMES S.A.: Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2021 r. (2021-09-18 11:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2021
Data sporządzenia: 2021-09-18
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w związku z powzięciem w dniu 18.09.2021 r. informacji o szacunkowych, skonsolidowanych danych finansowych grupy kapitałowej Spółki za I półrocze 2021 r. tj. okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r., niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej komunikat w powyższym zakresie.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, szacunki wybranych skonsolidowanych danych finansowych grupy kapitałowej Spółki za I półrocze 2021 r. przedstawiają się następująco:

- Przychody całkowite: 12,8 mln zł;
- Przychody ze sprzedaży: 11,8 mln zł;
- Zysk brutto: 5,5 mln zł;
- Zysk netto: 4,3 mln zł;
- Zysk z działalności operacyjnej – 4 mln zł;
- Środki pieniężne na koniec okresu tj. 30.06.2021 r. – 16,3 mln zł.

Na zaprezentowane dane w analizowanym okresie wpływ miały m.in.:

1) stabilna sprzedaż serii Ultimate Fishing Simulator na PC, VR, konsole wraz z dodatkami DLC;
2) dalsze poszerzanie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry, a co z tym związane liczne premiery nowych gier – w okresie I półrocza 2021 r. zostało wydanych 46 gier, głównie na platformę Nintendo Switch;
3) stabilna monetyzacja gier mobilnych tj. Ultimate Fishing Simulator oraz Professional Fishing;
4) stabilna sprzedaż gier Thief Simulator, House Flipper oraz Cooking Simulator na Nintendo;
5) wyprzedaże gier Emitenta na platformie Steam oraz Nintendo;
6) premiera gry Castle Flipper na PC;
7) premiera gry Train Station Renovation na Xbox;
8) zbycie części udziałów/akcji w podmiotach z grupy kapitałowej Emitenta, o czym to Spółka poinformowała m.in. w raportach bieżących 3/2021 raz 17/2021.

Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy, mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I półrocze
2021 r.

W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation) i podana do wiadomości publicznej w uzupełnieniu szacunkowych danych jednostkowych zaprezentowanych w raporcie bieżącym nr 27/2021 z dnia 21.07.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ULTIMATE GAMES S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-683Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marszałkowska87/102
(ulica)(numer)
+48 508 379 738+48 22 378 29 45
(telefon)(fax)
contact@ultimate-games.comwww.ultimate-games.com
(e-mail)(www)
5311693692363587998
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-18Mateusz ZawadzkiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk