• Odbierz prezent
ULTIMATE GAMES S.A.: Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za 2022 r. (2023-01-24 18:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2023
Data sporządzenia: 2023-01-24
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje o szacunkowych jednostkowych danych finansowych Spółki za 2022 r. tj. okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, szacunki wybranych jednostkowych danych finansowych Spółki za 2022 r. przedstawiają się następująco:
- Przychody całkowite: 28,0 mln zł;
- Przychody netto ze sprzedaży: 27,1 mln zł;
- Zysk brutto: 8,3 mln zł;
- Zysk netto: 6,8 mln zł;
- Zysk z działalności operacyjnej: 7,5 mln zł;
- Środki pieniężne na koniec okresu tj. 31.12.2022 r.: 9,1 mln zł.

Na zaprezentowane dane w analizowanym okresie wpływ miały m.in.:
1) stabilna sprzedaż gier z segmentu PC, w szczególności „Ultimate Fishing Simulator” wraz z dodatkami, „Ultimate Fishing Simulator 2” oraz „Electrician Simulator”;
2) stabilna sprzedaż gier z segmentu konsole, w szczególności „House Flipper”, „Cooking Simulator” i „Thief Simulator”;
3) dalsze poszerzanie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry, a co z tym związane liczne premiery nowych gier – do końca 2022 r. zostało wydanych 69 gier, głównie na konsole, w tym platformę Nintendo Switch;
4) koszty prowizji wypłacanych dla deweloperów, marketingu i wynagrodzeń;
5) wyprzedaże gier Emitenta na platformie Steam (w wersji PC) oraz na konsolach Nintendo Switch, PlayStation, Xbox.

Zarząd Spółki wskazuje, że podane powyżej jednostkowe szacunkowe dane finansowe za 2022 rok nie uwzględniają odpisów związanych z rozpoczętymi w 2022 roku procesami likwidacji spółek z Grupy Kapitałowej Ultimate Games S.A., o których Spóła informowała w raportach bieżących nr 25/2022, 26/2022 oraz 28/2022, których łączna wartość wstępnie oszacowana jest na 300 tys. zł.

Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy, mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za 2022 r. W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) - MAR (Market Abuse Regulation) i podana do wiadomości publicznej ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany danych finansowych względem okresu porównywalnego.MESSAGE (ENGLISH VERSION)ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ULTIMATE GAMES S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-683Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marszałkowska87/102
(ulica)(numer)
+48 508 379 738+48 22 378 29 45
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5311693692363587998
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-01-24Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk