Advertisement
  • Odbierz prezent
ULTIMATE GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A (2021-05-04 20:03)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia:2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 31 maja 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzyskiej 18 (IV piętro), 00-052 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach, będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewiduje porządek obrad, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757)
Załączniki
PlikOpis
01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_ULG_S.A_04.05.2021.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
02_Projekty uchwał_ZWZ_ULG_S.A_04.05.2021.pdfProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
03_RN_ULG_SPRAWOZDANIE RN Z DZIAŁALNOŚCI_w_2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
04_ULG_RN_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_04052021.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2019 i 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ULTIMATE GAMES S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-683Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marszałkowska87/102
(ulica)(numer)
+48 508 379 738+48 22 378 29 45
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5311693692363587998
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-04Mateusz ZawadzkiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk