• Odbierz prezent
ULMA Construccion SA: Zmiana terminu publikacji jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2020. (2021-03-23 16:14)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
Zmiana terminu publikacji jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2020.
Podstawa prawna
Art. 86 ust. 2 Ustawy o ofercie - sprawozdanie rewidenta do spraw szczególnych
Treść raportu:
Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibą w Koszajcu (dalej „Emitent”), działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757), niniejszym informuje, że:

• jednostkowe sprawozdanie finansowe ULMA Construccion Polska S.A. („Spółka”), którego publikację pierwotnie planowano na dzień 25 marca 2021 roku, zostanie opublikowane w dniu 1 kwietnia 2021 roku,

• skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. („Grupa Kapitałowa”), którego publikację pierwotnie planowano na dzień 25 marca 2021 roku, zostanie opublikowane w dniu 1 kwietnia 2021 roku,

• sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej wraz z oświadczeniem
o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, których publikację pierwotnie planowano na dzień 25 marca 2021 roku, zostaną opublikowane w dniu 1 kwietnia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ULMA Construccion Polska SA
(pełna nazwa emitenta)
ULMA Construccion SAMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-840Brwinów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Koszajec50
(ulica)(numer)
+48 22 506 70 40+48 22 814 31 31
(telefon)(fax)
info@ulmaconstruction.plwww.ulmaconstruction.pl
(e-mail)(www)
527-02-03-299011201520
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Andrzej SterczyńskiCzłonek Zarządu
2021-03-23Krzysztof OrzełowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk