• Odbierz prezent
ULMA Construccion SA: Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości (2021-03-10 13:19)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibą w Koszajcu (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 10 marca 2021 r. zawarł umowę przyrzeczoną sprzedaży Nieruchomości będącej przedmiotem umowy przedwstępnej zawartej w dniu 11 września 2020 r., o której to umowie przedwstępnej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2020. Nabywającym Nieruchomość jest PDC Industrial Center 146 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, który to podmiot w umowie przyrzeczonej przejął wszystkie prawa i obowiązki kupującego wynikające z umowy przedwstępnej.

Nieruchomość została sprzedana za łączną kwotę 9.068.210,00 zł (dziewięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych) netto, powiększoną o podatek od towarów i usług. Zapłata ceny zostanie dokonana w całości ze środków złożonych przez kupującego do depozytu notarialnego, przy czym dyspozycja przelewu zostanie złożona przez notariusza bezpośrednio po zawarciu Umowy. Postanowienia Umowy nie odbiegają od postanowień stosowanych zwyczajowo w tego typu transakcjach.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ULMA Construccion Polska SA
(pełna nazwa emitenta)
ULMA Construccion SAMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-840Brwinów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Koszajec50
(ulica)(numer)
+48 22 506 70 40+48 22 814 31 31
(telefon)(fax)
info@ulmaconstruction.plwww.ulmaconstruction.pl
(e-mail)(www)
527-02-03-299011201520
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Krzysztof OrzełowskiCzłonek Zarządu
2021-03-10Andrzej SterczyńskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk