Advertisement
  • Odbierz prezent
ULMA Construccion SA: WSTĘPNE SZACUNKI WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. ZA I KWARTAŁ 2021 R. (2021-04-16 15:44)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-04-16
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
WSTĘPNE SZACUNKI WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. ZA I KWARTAŁ 2021 R.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Ulma Construccion Polska S.A. (Grupa Kapitałowa) za okres 1 kwartału 2021 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2020 roku].
Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej za okres 1 kwartału 2021 roku:

Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 39 839 tys. zł [48 733 tys. zł] spadek -18,2%
w tym:
a) Przychody skonsolidowane w segmencie „obsługi budów”: 27 541 tys. zł [37 619 tys. zł] spadek -26,8%,
b) Przychody skonsolidowane w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”: 12 298 tys. zł [11 114 tys. zł] wzrost 10,7%,

Skonsolidowany EBITDA: 11 755 tys. zł [15 942 tys. zł], spadek o -26,3%

Skonsolidowany zysk netto: 709 tys. zł [3 950 tys. zł], spadek o -82,0%

Pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o kredyty i powiększona o udzielone pożyczki): 100 343 tys. zł [55 200 tys. zł], wzrost o 81,8%.

Turbulencje rynkowe, szczególnie istotne w segmencie kubaturowym, będące konsekwencją pandemii COVID-19 już od 2 kwartału 2020 roku negatywnie oddziaływają na zdolność Grupy Kapitałowej do utrzymania poziomów sprzedażowych notowanych przed jej wybuchem.

1 kwartał 2020 był okresem, w którym segment budownictwa tak w Polsce jaki na rynkach eksportowych nie był jeszcze doświadczony przez konsekwencje kolejnych obostrzeń społecznych i gospodarczych związanych z wybuchem pandemii, a przy pozytywnej aurze pogodowej sytuacja rynkowa szczególnie w segmencie kubaturowym na rynku krajowym była bardzo pozytywna.
Prezentowane wyniki sprzedażowe za 1 kwartał 2021 roku, odnotowane w segmencie „obsługi budów”, uzyskane zostały z obliczu 3 fali pandemii oraz w samym środku kolejnych obostrzeń nałożonych na gospodarkę przez rząd naszego kraju. Ponadto trudna zimna i zła aura pogodowa (niskie temperatury) przyczyniły się dodatkowo do opóźnień wielu prac betoniarskich w szczególności na budowach prowadzonych na południu Polski. Z drugiej strony konsekwentnie rosnące poziomy przychodów w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych” nie były w stanie zrekompensować luki sprzedażowej powstałej w segmencie „obsługi budów”.

W rezultacie, Grupa Kapitałowa nie była w stanie utrzymać wyników notowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ULMA Construccion Polska SA
(pełna nazwa emitenta)
ULMA Construccion SAMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-840Brwinów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Koszajec50
(ulica)(numer)
+48 22 506 70 40+48 22 814 31 31
(telefon)(fax)
info@ulmaconstruction.plwww.ulmaconstruction.pl
(e-mail)(www)
527-02-03-299011201520
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-16Andrzej SterczyńskiCzłonek Zarządu
2021-04-16Krzysztof OrzełowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk