• Odbierz prezent
UFC: Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021 (2022-08-12 10:09)
fot. freepik.com
Zarząd Unified Factory S.A. ("Spółka") przesyła w załączeniu jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A. w 2021 roku.
Ponadto Zarząd Spółki publikuje opinie biegłego rewidenta dotyczące załączonych sprawozdań finansowych za rok 2021, potwierdzające pozytywną ocenę dokumentów finansowych oraz działalności Spółki.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-08-12 10:09:59Marcin WoźniakPrezes Zarządu
2022-08-12 10:09:59Konrad SiwekCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk