Advertisement
  • Odbierz prezent
Udział kosztu gruntu w koszcie budowy zmalał
fot. pexels.com

Na wysokie ceny gruntów pod zabudowę pośrednio wskazuje koszt PUM (powierzchnia użytkowa mieszkania). Cena gruntu przeliczona na m kw. PUM zależy od wielu czynników – w szczególności od okresu zakupu gruntu przez dewelopera, intensywności zabudowy (wielkość budynku i liczby kondygnacji), kosztów ewentualnego oczyszczenia gruntów postindustrialnych przed podjęciem budowy, jak i kosztów uzbrojenia działki czy przełożenia istniejącej infrastruktury technicznej.

Innymi słowy, dane te są pośrednią informacją o cenie gruntu. Według danych redNet Consulting w 2h22 cena gruntu przeliczona na m kw. PUM w 6 największych aglomeracjach rosła nieco wolniej; w ostatnich trzech latach wzrost był najsilniejszy w Warszawie i Krakowie - aglomeracjach, gdzie brak terenów pod zabudowę mieszkaniową jest silnie akcentowany przez inwestorów.

 

Zobacz także: Koszty wynajmu mieszkania - w tych miastach to już prawie połowa przeciętnej pensji

 

Na koniec 2h22 udział wartości gruntu w koszcie budowy mieszkania był najwyższy w Warszawie (23,1%; -0,6 pp r/r), najniższy w Łodzi (14,2%; +0,7pp r/r). Z wyjątkiem Łodzi, we wszystkich tych miastach udział gruntu w koszcie budowy zmalał, najbardziej w Poznaniu (-1,1 pp r/r).

Udział kosztu gruntu w koszcie budowy zmalał   - 1

 

***Materiał pochodzi z raportu PKO BP: Nieruchomości Gruntowe - Analizy Nieruchomości, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz raport

 

 


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. 
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk