• Odbierz prezent
Udany rok dla XTB - akcje brokera mocno w górę

Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych broker XTB opublikował swoje wyniki finansowe w 2017 roku. Był to bardzo udany rok dla spółki X-Trade Brokers ze względu na wyraźny wzrost zysków, osiągnięty dzięki spadającym kosztom i rosnącym przychodom. Rynek pozytywnie zareagował na publikację spółki, co objawia się w mocnych wzrostach ceny akcji.

 

Wyraźny wzrost zysków

W 2017 roku spółka odnotowała 92 973 tys. zł skonsolidowanego zysku netto. To o 19,6% więcej niż w 2016 roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 128 270 tys. zł (wzrost o 56,2% r/r), a skonsolidowane przychody to 273 767 tys. zł (wzrost o 9,3% r/r). Dla znaczącej poprawy wyników kluczowa okazała się także poprawa po stronie kosztowej. Koszty działalności operacyjnej wyniosły w 2017 roku 145 497 tys. zł i były o 13,6% niższe niż rok wcześniej. Duże znaczenie miał tutaj spadek kosztów marketingowych – te były niższe o 24 497 tys. w porównaniu do 2016 roku.

 

Przychody w górę

Za wzrost przychodów w 2017 roku o 9,3% w głównej mierze odpowiada wyższy niż rok wcześniej wolumen obrotu. Był on o 9% wyższy niż w 2016 roku i wyniósł niespełna 2,2 mln lotów. Nieznacznie wzrosła również rentowność na lota z 124 do 125 zł. Przychody z obrotów instrumentami finansowymi oparte są głównie na kontraktach CFD. W ich przypadku wyniosły one 271 425 tys. zł i były o 8,7% wyższe niż rok wcześniej. Największe przychody generuje obrót kontraktami CFD na indeksy giełdowe. Wzrosły one o 43,4% w stosunku do 2016 roku i wyniosły 168 852 tys. zł, co stanowi 60,7% wszystkich przychodów z obrotu kontraktami CFD. Kontrakty CFD na waluty odpowiadają za 24,9% tych przychodów, a kontrakty na towary za 12,2%.

Ogromna większość przychodów generowana jest z działalności prowadzonej na terenie Europy, choć broker działa również na terenie ameryki łacińskiej -tam generowanych jest jedynie 3,2% przychodów. W Europie Środkowo-Wschodniej generowanych jest 48,2% przychodów (w tym 28,6%), a w Europie Zachodniej 47,1%. To jednak właśnie na zachodzie nastąpił największy przyrost przychodów względem 2016 roku i wkrótce to ten region może okazać się dla spółki większym generatorem przychodów.

 

Koszty w dół

Za wyjątkiem spadku kosztów marketingu o niemal połowę, pozostałe kategorie kosztów nie uległy większym zmiano w stosunku do 2016 roku. Nieznacznie wzrosły wydatki na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, które odpowiadają za niemal połowę kosztów operacyjnych.

„W IV kwartale 2017 r. koszty działalności operacyjnej były porównywalne r/r i wyższe k/k głównie za sprawą wzrostu kosztów wynagrodzeń. W 2018 r. koszty działalności operacyjnej powinny kształtować się na poziomie porównywalnym (nieznacznie wyższym) do tego, jaki obserwowaliśmy w 2017 r. Ostateczny ich poziom uzależniony będzie od wysokości wynagrodzeń oraz od poziomu wydatków marketingowych. Na wysokość wynagrodzeń wpływać będą wyniki Grupy. Poziom wydatków marketingowych będzie uzależniony od oceny ich wpływu na wyniki i rentowność Grupy oraz stopnia responsywności klientów na podejmowane działania.” – napisano w komunikacie rasowym.

 

Spółka stawia na rozwój organiczny

2017 rok to również rekordowa liczba nowych rachunków, jakie klienci otwierali u brokera. Daje ona mocne fundamenty pod dalszą poprawę wyników spółki.

„W związku z rosnącą bazą klientów XTB posiada solidny fundament pod wzrosty. W IV kwartale 2017 r. liczba otwartych nowych rachunków była rekordowa zarówno w stosunku do wcześniejszych kwartałów 2017 r., jak i 2016 r. Liczba otwartych nowych rachunków w 2017 r. wzrosła o 62,1% r/r. Średnia liczba aktywnych rachunków wyniosła 21 088, tj. wzrost o 22,3% r/r. W kolejnych kwartałach 2018 r. przyrost rachunków powinien być kontynuowany ze względu na wzmożoną aktywność marketingową oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów. Największy potencjał wzrostu ma rynek niemiecki, francuski oraz Ameryka Łacińska.” – napisano w komunikacie prasowym.

„Grupa planuje dalszy rozwój poprzez rozbudowę bazy klienckiej i oferty produktowej, penetrację istniejących rynków oraz ekspansję geograficzną na rynki Ameryki Łacińskiej. Ze względu na aktualne niedoszacowanie Spółki, Zarząd wstrzymał się z pracami nad konsolidacją rynku poprzez fuzje i przejęcia, nastawiając się bardziej na rozwój organiczny.” – dodano.

 

Akcje brokera mocno w górę

Wyniki finansowe XTB zadowoliły inwestorów, co przełożyło się na wyraźne wzrosty notowań spółki podczas dzisiejszej sesji. Akcje brokera drożały dziś nawet o 7,28%. Cena wzrosła do najwyższych poziomów od lipca ubiegłego roku.

 

XTB

xtb
 

 

Akcje XTB systematycznie pną się w gór od listopada 2017 roku, po tym jak Puls Biznesu opublikował artykuł dotyczący możliwych nadużyć ze strony brokera, co skutkowało drastycznym załamaniem kursu spółki. Od listopadowego dołka cena akcji brokera podwoiła się.

W komunikacie prasowym dotyczącym wyników finansowych XTB nawiązuje do opisanej przez PB sprawy:

„W odniesieniu do postępowania administracyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i postępowania w prokuraturze, Zarząd XTB podtrzymuje swoje stanowisko i nie znajduje podstaw do zastrzeżeń dotyczących sposobu działalności spółki i informowania klientów. Zarząd dysponuje niezależnymi ekspertyzami czołowych kancelarii prawnych, które między innymi mówią, że systemy transakcyjne stosowane przez XTB odpowiadały standardom rynkowym i spełniały postulaty prawodawcy. Opinie prawne wskazują, że stosowanie przez XTB mechanizmu asymetrycznego odchylenia było typowym zjawiskiem technicznym i kontraktowym występującym powszechnie na rynku instrumentów finansowych, stosowanym dla ochrony firmy inwestycyjnej, strony faktycznie podlegającej ryzyku kontraktowemu o charakterze niesymetrycznym.

Działalność XTB jest nadzorowana przez KNF, a środki klientów są przechowywane na segregowanych kontach oraz objęte systemem rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. XTB stosuje się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa i wytycznych nadzoru zgodne z praktyką rynkową oraz przestrzega kodeksów branżowych. Działając w interesie spółki i jej akcjonariuszy, a także kierując się dobrem klientów, spółka współpracuje z przedstawicielami organów administracyjnych w celu niezwłocznego wyjaśnienia sprawy.” – napisano.

 


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk